Bonaire

Bevolking Caribisch Nederland in 2030 groter en grijzer

 

Kralendijk – De bevolking van de drie eilanden van Caribisch Nederland groeit naar verwachting door van 25 duizend nu naar 30 duizend in 2030. Vooral het aantal oudere inwoners zal toenemen. Dit blijkt uit de bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland van het CBS.

De bevolkingsprognose beschrijft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Het CBS gebruikt hiervoor een simulatiemodel, waarvoor op onderzoek gebaseerde veronderstellingen over geboortecijfers, migratie en levensverwachting als basis dienen. Vooral de ontwikkeling van de migratie is echter moeilijk voorspelbaar. Als tot 2030 een kwart minder migranten dan voorzien zich in Caribisch Nederland vestigen, zal het inwonertal slechts tot 28 duizend stijgen. Als er zich een kwart meer vestigen stijgt het door tot 33 duizend. Het achtergrondartikel gaat nader in op de gebruikte methoden, en de verwachte ontwikkelingen tot 2050.

Bevolking op Bonaire groeit het sterkst

Sinds de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius op 10 oktober 2010 bijzondere Nederlandse gemeenten werden, is hun inwonertal toegenomen van 21 duizend naar 25 duizend. Die groei kwam bijna geheel op het grootste eiland Bonaire terecht. De bevolking van Sint Eustatius kromp van 3,6 duizend naar 3,1 duizend personen, die van Saba nam iets toe van 1,8 duizend naar 1,9 duizend inwoners.

Volgens de prognose zal het inwonertal van alle drie de eilanden de komende jaren toenemen. Voor Bonaire wordt in 2030 een inwonertal van krap 25 duizend voorzien, voor Sint Eustatius van 3,4 duizend en voor Saba van krap 2,3 duizend. Begin 2011 woonde 74 procent van de inwoners van Caribisch Nederland op Bonaire. In 2030 is dat naar verwachting gestegen tot 81 procent.

  

Bevolkingsgroei vooral door migratie

Buitenlandse migratie draagt meer bij aan de bevolkingsgroei op Caribisch Nederland dan natuurlijke aanwas (het saldo van geboorte en sterfte). Sinds 2011 kwamen jaarlijks ruim 1,9 duizend immigranten naar de eilanden, waaronder ruim 5 honderd uit Europees Nederland. Jaarlijks vertrokken krap 1,6 duizend emigranten. Het aantal geboorten lag sinds 2011 op ruim 2 honderd per jaar en het aantal sterfgevallen op ruim honderd. De prognose voorziet dat er tot 2030 jaarlijks iets meer kinderen geboren zullen worden, maar ook meer mensen zullen overlijden, en dat er iets minder immigranten zullen komen, maar ook minder emigranten zullen vertrekken. Netto zullen het migratiesaldo en de natuurlijke aanwas naar verwachting ongeveer hetzelfde zijn als in de periode sinds 2011.

De bevolking op de eilanden vergrijst

Rocargo

Caribisch Nederland telt, vergeleken met Europees Nederland, weinig ouderen. Krap 13 procent van de inwoners is er in 2019 65 jaar of ouder, in Europees Nederland is dat 19 procent. Sinds 2011 is het aantal ouderen gestegen en deze ontwikkeling zet naar verwachting door. De prognose voorziet dat in 2030 20 procent van de inwoners 65-plusser zal zijn. Caribisch Nederland heeft verhoudingsgewijs ongeveer evenveel minderjarige inwoners als Europees Nederland. Hun aantal zal naar verwachting in 2030 ongeveer hetzelfde zijn als nu.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo