Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege neemt maatregelen om veiligheid brandstofopslag te waarborgen

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft na bestudering van de stukken geconstateerd dat er nog veel werk moet worden verricht om tijdig te voldoen aan de vorig jaar met de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport gemaakte afspraken. Deze afspraken betreffen de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de brandstof/kerosine-opslag op Flamingo International Airport, welke onder directe verantwoordelijkheid van Oil Trading Bonaire NV valt.

Het Bestuurscollege heeft interim-directeur van OTB Jos Hillen daarom verzocht prioriteit te geven aan de uitvoering van het zogeheten brandveiligheidsproject. ,,Voor het BC staat voorop dat op zo kort mogelijke termijn wordt voldaan aan de veiligheidseisen. Niet alleen om te voorkomen dat de ILT zich genoodzaakt voelt beperkingen op te leggen, maar ook omdat we het als BC onverantwoord vinden concessies te doen aan de veiligheid”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

Na overleg met onder meer de Taskforce Brandstoffen, de ILT, de Veiligheidsregio Rotterdam en Curoil heeft het Bestuurscollege besloten tot het nemen van een aantal urgente maatregelen. Het gaat onder meer om de aanschaf van extra materieel voor de Brandweer Caribisch Nederland en een bouwkundige aanpassing aan de opslag zelf.

,,Het lijkt erop alsof de waarschuwingen die de ILT in 2018 heeft gedaan niet serieus zijn genomen. Daardoor is OTB niet in staat op tijd, medio september, aan de eisen van de ILT te voldoen. We hebben voor de te nemen maatregelen 4 tot 6 maanden nodig en hebben het ministerie van I en W gevraagd om voor deze klus een ervaren projectleider beschikbaar te stellen.”

Met het oog op het eerder genomen besluit een geheel nieuwe brandstofvoorziening te bouwen is gekozen voor maatregelen die weliswaar de brandveiligheid waarborgen, maar die geen grotere investering vergen dan strikt noodzakelijk. ,,De huidige opslag zal hooguit nog 2 jaar worden gebruikt. De te realiseren verbeteringen hoeven dus niet 20 jaar mee te gaan”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.

Deel dit artikel