Nieuws van Bonaire

Vervullen van vacatures in top overheidsnv’s heeft prioriteit

Kralendijk – Een van de prioriteiten van het Bestuurscollege is het vervullen van vacatures in de top van overheidsnv’s en stichtingen.

,,Veel posten in directies en Raden van Commissarissen bij de overheidsentiteiten zijn jarenlang onbezet gelaten. Omdat het in veel gevallen gaat om voorzieningen die voor de samenleving van cruciaal belang zijn vindt het BC dit onverantwoord. Bij Bonaire International Airport is de RvC weer volledig, bij Oil Trading Bonaire zal dat snel na het zomerreces het geval zijn”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar de werking en de structuur van alle tien nv’s en vijf stichtingen die onder het Openbaar Lichaam Bonaire ressorteren. Dit onderzoek vloeit voort uit het Bestuursakkoord dat het OLB met staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft gesloten. Het onderzoek dat onder meer bestaat uit het interviewen van betrokkenen wordt uitgevoerd door het bureau crmLiNK. Het bureau is in mei gestart en zal in september een eindrapport presenteren.

,,Ik heb zojuist de eerste voortgangsrapportage ontvangen. De onderzoekers noemen de vele vacante topfuncties niet alleen onwenselijk, maar ook ronduit alarmerend omdat het om voorzieningen gaat die van vitaal belang zijn voor het dagelijks leven van de burgers van Bonaire. Dat stemt overeen met de visie van het BC. Wij hebben meteen na ons aantreden een inventarisatie gemaakt en zijn begonnen met het zoeken naar gekwalificeerde commissarissen”, aldus gedeputeerde Tjin Asjoe.

Het onderzoek van crmLiNK richt zich mede op de wijze waarop het Bestuurscollege in zijn rol als aandeelhouder en de besturen van de overheidsentiteiten met elkaar omgaan. ,,Als BC moeten wij niet op de stoel van de directies willen zitten. Het is aan de commissarissen er toezicht op te houden dat directies de belangen van de bedrijven en die van de samenleving voorop stellen door op een professionele wijze tegen een eerlijk tarief diensten te leveren.”

Gedeputeerde Tjin Asjoe benadrukt dat er bij de overheidsnv’s hard en goed wordt gewerkt. ,,Daar heb ik grote waardering voor, maar het is mijn overtuiging dat er beter gepresteerd wordt als de leiding compleet is en voldoende aandacht aan de interne organisatie kan schenken. Veel van de bedrijven en stichtingen lopen soms jaren achter met het opmaken van de jaarrekening. Dat moet echt veranderen.”

Deel dit artikel