Nutsvoorzieningen

Tjin Asjoe: “Rechte koers inzake Oil Trading Bonaire”

Gedeputeerde Tjin Asjoe wil zich de kop niet gek laten maken en vindt dat het BC een rechte koers vaart als het gaat om de geplaagde overheidsNV.

Gedeputeerde Tjin Asjoe wil zich de kop niet gek laten maken en vindt dat het BC een rechte koers vaart als het gaat om de geplaagde overheidsNV.

Kralendijk- Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe zegt dat het bestuurscollege onder leiderschap van zijn partij MPB een rechte koers wil varen als het gaat om het geplaagde Oil Trading Bonaire (OTB). De gedeputeerde zegt zich niet te herkennen in de speculaties in de media als zou het BC niet daadkrachtig optreden tegen vermeend misbruik. Ook stoort de gedeputeerde zich aan suggesties alsof het juist klokkenluider Lauffer op een zijspoor rangeerde, om onoirbare praktijken binnen OTB voor het publiek verscholen te houden.

“Ik erger mij aan ongesubstantieerde berichten en speculaties die ik dezer dagen in bepaalde media lees”, aldus Tjin Asjoe in gesprek met Bonaire.Nu. “Over de vermeende fraudezaak bij OTB kan ik heel kort zijn. Het BC heeft, via de Gezaghebber als voorzitter van het College, aangifte gedaan tegen de voormalig financieel directeur. Wij willen ons op dit moment onthouden van commentaar, zodat het OM haar werk kan doen en haar eigen conclusies kan trekken. Het zou onjuist zijn als wij ons op dit moment tegen dat proces aanbemoeien”.

Tjin Asjoe zegt verder dat ook berichten dat het klokkenluider Lauffer aan de kant schoof om bepaalde zaken bij OTB te verschuilen kant noch wal raken. “Er zijn bij OTB veel dingen fout gelopen. Feit is dat het toezicht heeft gefaald en dat er zaken spelen of hebben gespeeld die niet in het belang zijn van ofwel de overheid als aandeelhouder, ofwel van de publieke zaak in het algemeen. Dat heeft niet alleen betrekking op de rol die de inmiddels op non-actief gezette financieel directeur betreft, maar ook andere zaken binnen het overheidsbedrijf”, aldus Tjin Asjoe.

Tjin Asjoe zegt dat er daarom is gekozen om rigoreus schoon schip te maken. “Er zijn juist nieuwe commissarissen aangetrokken die met een frisse blik naar de zaken kunnen kijken en die ervoor moeten zorgen dat beslissingen die worden genomen het algemeen belang dienen”, aldus Tjin Asjoe. Volgens de gedeputeerde met financiën in zijn portefuille bestond binnen het BC ook twijfel over de koers die door Lauffer werd gevaren met OTB. “Ik wil niet teveel in details treden, maar laat ik volstaan met te zeggen dat het BC intern uitgebreid heeft gesproken over het functioneren van de heer Lauffer en wij van mening zijn dat ook als het gaat om zijn beleid dingen anders konden en ook anders zouden moeten zijn gelopen. Dat is de reden voor het feit dat zijn contract niet is verlengd, en geen enkele andere reden”.

De gedeputeerde zegt hartelijk te moeten lachen om suggesties als zou het BC tegen beter weten in hebben gekozen voor het aangaan van lange termijnafspraken met Curoil. “Ik hoor ook speculaties dat er partijen zouden zijn die het allemaal veel beter en goedkoper kunnen doen dan Curoil. Dit terwijl iedereen weet dat prijzen van bijvoorbeeld olieproducten op de internationale markten worden bepaald en niet op Bonaire of op Curaçao. Hoe geloofwaardig is het als een verder onbekende partij beweert het allemaal veel beter en veel goedkoper te kunnen doen?”, aldus Tjin Asjoe.

Volgens Tjin Asjoe zijn de marges relatief laag, terwijl er aanzienlijke investeringen moeten worden gepleegd om ook de brandstofvoorziening op langere termijn veilig te stellen. Er spelen grote zaken, zoals het zekerstellen van brandstofleveranties. Niet alleen aan burgers en aan bijvoorbeeld het Water & Energiebedrijf (WEB), maar ook als het gaat om het kunnen aftanken van vliegtuigen op de luchthaven.

Tjin Asjoe zegt ook dat er behoorlijke uitdagingen liggen als het gaat om OTB en de brandstofvoorziening op het eiland. “Er zijn diverse tekortkomingen geconstateerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). We moeten volop aan de slag om zaken recht te trekken die verbetering behoeven. Hoe meer tijd wij kwijt zijn aan stemmingkwekerij en speculaties, hoe minder slagvaardig wij te werk kunnen gaan, terwijl er zaken zijn die met urgentie moeten gaan worden uitgevoerd”, meent Tjin Asjoe.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo