Nieuws van Bonaire

Bonaire sluit 2018 af met overschot van 12,7 miljoen

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – Voor het eerst in jaren heeft Bonaire zijn jaarrekening op tijd vastgesteld en aan het College financieel toezicht aangeboden.

Daarmee heeft het nieuwe BC een eerste stap gezet op weg naar beter financieel beheer dat er de afgelopen jaren flink bij ingeschoten is, zo benadrukt het Cft nog maar eens in zijn reactie op de jaarrekening 2018. Die is dan wel op tijd opgeleverd, maar bevat teveel tekortkomingen waardoor de controlerend accountant het niet aandurft een oordeel over de betrouwbaarheid van de cijfers te geven.

De jaarrekening bevestigt dat het BC vorig jaar weinig heeft gedaan met geld dat beschikbaar was voor urgente projecten. Van de begrote 60,9 miljoen dollar aan uitgaven is 9 miljoen op de plank blijven liggen. Omdat de inkomsten 3 miljoen meevielen is 2018 afgesloten met overschot van 12,7 miljoen dollar. Het eigen vermogen kan met 42,9 miljoen ronduit gezond worden genoemd.

Van het overschot heeft het huidige BC inmiddels 7 miljoen aan urgente projecten toegewezen waarvan 1,8 miljoen voor infrastructuur en 1,7 miljoen voor nieuwbouw en renovatie van scholen.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo