Nieuws van Bonaire

Gezondheidszorg op Sint Eustatius schiet tekort, vindt Inspectie

Den Haag – Het Queen Beatrix Medical Center (QBMC) op Sint Eustatius moet voor het einde jaar een reeks verbetermaatregelen nemen, zo heeft de Inspectie Volksgezondheid bepaald.

Het QBMC is de enige aanbieder van curatieve gezondheidszorg op het eiland. Het centrum is eind vorig jaar door de inspectie bezocht. Tijdens het bezoek is de zorgaanbieder op 11 thema’s getoetst, variërend van goed bestuur tot aan medische evacuaties. In mei is de directie op de hoogte gebracht van de bevindingen.

,,Hoewel er op onderwerpen wel degelijk vooruitgang is geboekt ten aanzien van de situatie in 2013, luidt de conclusie dat op vrijwel alle thema’s (10 van de 11) verbetering noodzakelijk is. Dat geldt in het bijzonder voor de thema’s praktijkafspraken en infectiepreventie, waar door de tekortkomingen risico’s bestaan voor de kwaliteit van zorg”, aldus de Inspectie.

Het QBMC heeft 6 maanden de tijd om verbetermaatregelen te nemen. De Inspectie zal op de uitvoering van de verbetermaatregelen toezien.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo