Nieuws van Bonaire

Saba doet wegwerpplastic in de ban

Foto – Openbaar Lichaam Saba

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Saba – Saba doet voor eenmalig gebruik bedoeld plastic in de ban. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven ondertekende vandaag met gezaghebber Jonathan Johnson een intentieverklaring om volgend jaar een verbod in te voeren op ‘single use plastics’.

Het gaat om polystyreen (piepschuim) voedselcontainers, plastic zakken, bestek, borden, kopjes en rietjes. Saba, zo is in de overeenkomst vastgelegd, zal nog dit jaar een plan opstellen voor een geleidelijke afschaffing van wegwerpplastic waarmee in 2020 een begin wordt gemaakt. IenW zal (juridische) expertise leveren om het plan en de bijbehorende wetgeving op te stellen. Het ministerie stelt 40.000 euro beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van dit plan. Gezaghebber Johnson noemde het ondertekenen van de intentieverklaring een ‘belangrijke eerste stap’. Staatssecretaris Van Veldhoven zei ‘erg blij’ te zijn met het akkoord. ,,Plastic mag niet in het milieu terechtkomen en moet worden gerecycled. Saba heeft de moedige stap gezet om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik te stoppen.”

In september 2018 nam de Eilandsraad met unanieme stemmen een motie aan waarin het Bestuurscollege werd verzocht de strijd aan te binden met zwerfvuil door toe te werken naar een verbod op single-use plastics.

Deel dit artikel