Nieuws van Bonaire

Nieuwe editie van Bon Bini Bonaire

Kralendijk – De nieuwe editie van het magazine Bon Bini Bonaire is recent verschenen. In het voorwoord schrijft gezaghebber Edison Rijna dat voor Bonaire een belangrijk hoofdstuk  is aangebroken. Een hoofdstuk  waarin het eiland op veel terreinen een flinke ontwikkeling kan doormaken: ,,De voortekenen zijn veelbelovend,”  zo verklaart gezaghebber Rijna.  De gezaghebber onderstreept dat het Bestuurscollege kiest voor kwalitatieve groei: ,,Het gaat ons niet om meer en nog meer, maar om beter en nog beter.”

Rocargo

Het nieuwe nummer schetst in een artikel de persoonlijke en politieke ontwikkeling van de gedeputeerden Elvis Tjin Asjoe, Nina den Heyer en James Kroon. In een ander artikel vertellen de gedeputeerden over hun eerste werkbezoek aan Den Haag en de resultaten die zijn geboekt. Onder de kop ‘Polderen in de tropen’ benadrukt Jan-Willem van den Braak,  vicevoorzitter van de Centraal Dialoog,  het belang van een constructief overleg tussen werkgevers, vakbonden en de overheid voor de ontwikkeling van Bonaire.

Programmamanager Danny Rojer komt aan het woord over het Bestuursakkoord. In het magazine is een interview opgenomen met Bòi Antoin, de  expert op het gebied van de Bonairiaanse cultuur en geschiedenis.  Het magazine besteedt aandacht aan de ontwikkelingen bij Bonaire International Airport, en ook de voorspoedige start van EZ Air. De akkoorden tussen Bonaire en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat,  Volksgezondheid  Welzijn en Sport, en de overzeese uitwisseling van ambtenaren worden belicht. In het hart van Bonaire Bon Bini is een katern opgenomen over Bonaire als Blue Destination.

Bon Bini Bonaire is een uitgave van het Kabinet van de Gezaghebber. De digitale versie van het blad is te lezen op de  website van het Openbaar Lichaam.

Deel dit artikel