Nieuws van Bonaire

Vierlandenoverleg levert geen extra budget op voor aanpak criminaliteit

Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Philipsburg – Tijdens het Justitieel Vierpartijenoverleg (JVO) op Sint Maarten zijn de vier landen er opnieuw niet in geslaagd afspraken te maken over extra investeringen in de rechtshandhaving.

Dat kan althans worden opgemaakt uit een opmerkelijk positief getoonzet persbericht van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarin wordt onder de kop ‘Politiesamenwerking binnen het Koninkrijk krijgt extra impuls’ juichend melding gemaakt van de toezegging van minister Ferdinand Grapperhaus 4,4 miljoen euro uit te trekken voor het opleiden van politiepersoneel van Sint Maarten (KPSM), Caribisch Nederland (KPCN), Aruba (KPA), Curaçao (KPC) en de kustwacht.

Het gaat om een cofinanciering waarbij de landen zelf voorzien in de kosten van reis en verblijf. De aangeboden opleidingen zijn dezelfde als in Nederland, maar worden waar nodig vertaald naar de lokale context. Welk bedrag de Caribische landen daarvoor beschikbaar stellen laat het persbericht onvermeld. Wel wordt gesteld dat ,,de regionale slagkracht van de politiekorpsen binnen het Koninkrijk de afgelopen jaren fors is verbeterd, door verbetering van de kwaliteit en het beter borgen van kennis en expertise in de landen. Drie jaar geleden zijn hiertoe de eerste stappen gezet en in relatief kort tijdsbestek is veel vooruitgang geboekt. Met dit extra geld wordt deze ontwikkeling voortgezet.”

Grapperhaus: ,,Het is goed dat de ingezette ambitie tot betere samenwerking wordt voortgezet. Mijn beide korpschefs, die van Caribisch Nederland en die van de Nederlandse politie, en ik steunen dit traject met raad en daad. Voor dit gebied en voor het koninkrijk is het van belang dat we samenwerken aan een betere politie. Niemand van ons kan het alleen opnemen tegen de criminelen die onze burgers en samenleving bedreigen.”

Met geen woord rept de minister over de conclusie van de commissie die in 2017 de justitiële rijkswetten heeft geëvalueerd dat de opsporingsbudgetten structureel tekort schieten voor een adequate rechtshandhaving. Door gebrek aan budget moet het Openbaar Ministerie in de Cariben noodgedwongen prioriteiten stellen waardoor ook grote onderzoeken blijven liggen.

Teamchef RST

Tijdens het JVO hebben de vier ministers ingestemd met de benoeming van Helmoed Wierda als teamchef van het RechercheSamenwerkingsTeam (RST) van Aruba, Sint Maarten, Curaçao, Caribisch Nederland en Nederland. Wierda is op dit moment hoofd operaties van de politie Rotterdam. De benoeming gaat in per 1 december 2019.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo