Nieuws van Bonaire

Water-en energiebedrijf Bonaire (WEB) is financieel solide

Kralendijk – Het management van de WEB Bonaire NV heeft het jaarverslag 2018 aan gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe overhandigd. Het verslag geeft een overzicht van de gebeurtenissen gebaseerd op feiten, cijfers en toelichtingen over het jaar 2018.

De WEB kijkt terug op een jaar waarin er belangrijke stappen zijn gezet v.w.b. de toekomst van het Water- en Energiebedrijf Bonaire. Vergeleken met het jaar 2017 toen er een verlies van $ 1.7 miljoen geleden werd, is het jaar 2018 afgesloten met een positief resultaat van $ 2.5 miljoen

Dit resultaat maakt het mogelijk dat de WEB financieringen aantrekt om te investeren in faciliteiten voor drinkwater en elektriciteit. De afgelopen jaar is de vraag voor drinkwater en elektriciteit toegenomen, o.a. door de groei van de bevolking van Bonaire. Om deze reden wil de WEB investeren in een waterfabriek en in duurzame productie van elektriciteit om zodoende op een betaalbare, betrouwbare en duurzame manier drinkwater en stroom te kunnen blijven leveren.

De Wet Elektriciteit en Drinkwater die vorig jaar werd ingevoerd heeft ertoe bijgedragen dat de WEB meer rendabele tarieven kan berekenen om uitdagingen zoals groei het hoofd te kunnen bieden. Tegelijkertijd dragen de subsidies van de ministeries van EZK en I&W bij aan betaalbare tarieven. Ook het Bestuurscollege levert hier maximale inspanningen voor en heeft in juni van dit jaar een intentieverklaring in verband met de RWZI ondertekend.

Op 27 mei heeft de WEB een jaarverslag ingediend waarin het bericht over de audit bij het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is opgenomen. Op 24 juni heeft de OLB het financieel verslag goedgekeurd en vastgesteld. Op deze wijze voldoet de WEB aan de termijn conform de Corporate Governance Code van Bonaire.

De WEB zal het jaarverslag op haar internetpagina webbonaire.com beschikbaar stellen om te downloaden.

Deel dit artikel