Nieuws van Bonaire

SGB verhoogt percentage geslaagden op de HAVO

Door Frans van Efferink

Kralendijk – In de berichtgeving over de geslaagden van de HAVO is gemeld dat de HAVO dit jaar net niet de 80% aangetikt heeft. Inmiddels is er naar twee gemaakte examens Papiaments gekeken door een derde corrector.

Wat was er aan de hand? Het docententeam van Liseo was opgevallen dat twee leerlingen op hun herkansing exact hetzelfde cijfer scoorden als op het eerste tijdvak. Zelfs op 1/10 de punt gelijk. Vandaar dat men gevraagd heeft aan het examenbureau op Curaçao, degene die de examens Papiaments voor de HAVO maakt, om een derde corrector naar het werk te laten kijken.

Het werk werd bij beide leerlingen aanzienlijk hoger beoordeeld dan bij de voorgaande correctie. Het percentage geslaagden stijgt hierdoor naar 85 %. Het gemiddelde percentage geslaagden van VMBO, MAVO, HAVO en VWO op Bonaire is nu 92%!

Naast het feit dat de SGB trots is op dit resultaat, is het voor het eiland Bonaire ook een goed signaal dat de inspanningen, die beginnen in het basisonderwijs, zich nu ook gaan vertalen in hele goede slaagcijfers. Ook is het een stimulans om door te gaan met projecten op Bonaire zoals ‘Pienter in taal’.  Hierin werkt het basisonderwijs samen met de SGB om leerlingen meer Nederlands aan te bieden zodat ze hun woordenschat kunnen uitbreiden. Het is absoluut een hele knappe prestatie dat leerlingen vanuit hun meertaligheid (Papiaments en Nederlands) deze diploma’s hebben behaald. Hopi bon en pabien!

Deel dit artikel