Nieuws van Bonaire

FCB en WEB ondertekenen samenwerkingsovereenkomst pilotproject zonnepanelen

Kralendijk – Onlangs hebben de directeuren van Fundashon Cas Bonairiano en van WEB een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een pilotproject zonnepanelen ten behoeve van de FCB-woningen in de wijk Nieuw Amsterdam. Op initiatief van de FCB, zijn de directeuren van beide bedrijven, FCB en WEB, aan tafel gaan zitten om te onderzoeken of het mogelijk was om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan om gezamenlijk dit pilotproject van FCB uit te voeren.

Het oogmerk is in de eerste plaats de huurder van een woning Fundashon Cas Bonairiano te helpen om de maandelijkse kosten te drukken, maar dit project draagt ook bij aan een Duurzaam Bonaire en zal ook zorgen voor werkgelegenheid op het eiland.

Er is voor gekozen om eerst te starten met een pilotproject om zonnepanelen te plaatsen op de daken van 202 FCB-woningen in de wijk Nieuw Amsterdam. Dit behelst zowel bestaande woningen als woningen die nog in aanbouw zijn in dit gebied.

De bedoeling is om met dit pilotproject onderzoek te doen naar en over cijfermateriaal en gegevens te beschikken over het gebruik en eventuele gevolgen en voordelen die zonnepanelen met zich brengen voor zowel WEB als de FCB-huurders. Tegelijkertijd worden gegevens over de impact en invloed van het gebruik van zonnepanelen op een dergelijke schaal voor het elektriciteitsnetwerk van WEB bestudeerd.

Volgens prognose zouden deze zonnepanelen voor een behoorlijke verlichting kunnen zorgen voor de portemonnee van de huurder, maar dat moet nog uit dit onderzoek blijken.

Het is bekend dat wereldwijd van de voordelen van zonnepanelen gebruikt wordt gemaakt om kosten te verlagen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een duurzaam milieu.

Behalve het verlagen van de maandelijkse uitgaven van de huurder en het bijdragen aan een duurzaam milieu, zal het project ook zorgen voor werkgelegenheid.

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire ondersteunt dit pilotproject en initiatief en erkent ook dat het noodzakelijk is om de kosten van elektriciteit te verlagen voor de inwoners van Bonaire. Op deze manier wordt een duurzaam Bonaire gestimuleerd en wordt het Blue Destination-concept verder ontwikkeld.

De financiering voor dit project is in handen van FCB en hiervoor voert FCB besprekingen over eventuele subsidiering om het pilotproject te kunnen realiseren. Het resultaat van het pilotproject is bepalend voor het besluit van FCB en WEB om door te gaan met het tweede deel van het project, het voorzien van alle overige bestaande woningen en ook nieuwe woningen van zonnepanelen. Afhankelijk van de gemeten resultaten, voordelen en kosten zal FCB noodzakelijke fondsen (subsidies) zoeken om zonnepanelen voor alle FCB-woningen te realiseren, zowel voor de bestaande als voor het nieuwe project van 500 woningen.

Deel dit artikel