Nieuws van Bonaire

Niemand mag ziek worden door werk

Kralendijk – Op 1 juli 2019 is het Arbeidsveiligheidsbesluit IV Caribisch Nederland in werking getreden. In dit besluit worden regels gesteld aan duikarbeid, werken met asbest en fysieke belasting. Dit is in het belang van gezonde en veilige werkomstandigheden in Caribisch Nederland. Iedereen zou gemotiveerd, vitaal en productief moeten kunnen werken tot aan zijn pensioen.

Het besluit biedt werkgevers en werknemers veel ruimte om zelf invulling te geven aan gezond en veilig werken. Hoe de regels moeten worden nageleefd, wordt aan de sectoren zelf overgelaten. De duikbranche, de bouw en de horeca zullen binnenkort met hulp van Arbo specialisten zelf maatregelen verder uitwerken en vastleggen in een Arbo catalogus.

Rocargo

Voor bedrijven die werken met asbestverwijdering, zal later dit jaar een cursus samengesteld worden om te zorgen dat zij gezond en veilig hun werk kunnen verrichten.

Deel dit artikel