Nieuws van Bonaire

Hoe draag ik iemand voor als ereburger voor Bonaire dag

 

Kralendijk – Kent u iemand die volgens u een Ereburgerschap van de overheid verdient? Draag deze persoon voor!

Rocargo

De jaarlijkse Ereburgerschap vindt plaats op Bonaire dag. Deze dag is bij uitstek de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving. Hierbij staan persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving centraal.

Voorwaarden

  • Het ereburgerschap wordt toegekend als hoogste blijk van waardering, aan natuurlijke personen die zich ten opzichte van het eiland Bonaire op zeer uitzonderlijke, baanbrekende en langdurige wijze verdienstelijk maken of hebben gemaakt.
  • De persoonsgebonden, uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten, hebben een daadwerkelijke invloed op het welzijn, de welvaart of de naambekendheid van het eiland Bonaire en strekken zich uit op bestuurlijk, sociaal, sportief, cultureel, caritatief, economisch of wetenschappelijk vlak.
  • Het ereburgerschap kan worden toegekend aan inwoners, gewezen inwoners of niet-inwoners van Bonaire op voorwaarde dat zij voldoen aan de bepalingen opgenomen in voormelde bepalingen.

Hoe draag ik iemand voor als Ereburger?

Wilt u iemand voordragen voor het ereburgerschap? Vul dan het voorstelformulier in. Een versie om digitaal of handmatig in te vullen is op te vragen bij Seferina Saragoza van de afdeling SKAL, per mail aan seferina.saragoza@bonairegov.com , of via tel. 717-5330 ext 3611

Het ingevulde voorstelformulier moet uiterlijk 01 augustus 2019 bij de afdeling SKAL ingeleverd zijn.

Op het voorstelformulier vult u de bijzondere verdiensten (of de bijzondere prestatie) in van de betrokken persoon, inclusief de tijdsduur van deze verdiensten.

U kunt uw voordracht richten aan de afdeling SKAL ter attentie van Rina Saragoza, Kaya Kachi Craane # 34. U kunt deze ook digitaal opsturen, door een e-mail te sturen naar seferina.saragoza@bonairegov.com, of afleveren bij de balie van de afdeling SKAL.

Uw voordracht wordt vertrouwelijk behandeld door de afdeling SKAL.

1200

Meer informatie over het voordragen van een ereburger kunt u krijgen bij Seferina Saragoza, via tel. 7175330 ext 3611,

e-mail: seferina.saragoza@bonairegov.com

Deel dit artikelRocargo

Rocargo

Rocargo