Politiek & Bestuur

BC vrij terughoudend inzake mogelijke fraude OTB

Het Bestuurscollege zit duidelijk in haar maag met de OTB Affaire en kreeg een stortvloed van vragen van de pers te verwerken. Foto: BES-Reporter

Het Bestuurscollege zit duidelijk in haar maag met de OTB Affaire en kreeg een stortvloed aan kritische vragen van de pers te verwerken. Foto: BES-Reporter

Kralendijk- Het Bestuurscollege gaf gisterenmiddag in een persconferentie enige openheid van zaken over het onderzoek dat momenteel plaatsvindt binnen Oil Trading Bonaire (OTB). Daar heeft een accountantsonderzoek, dat werd uitgevoerd op verzoek van de huidige directeur, geconstateerd at de Financieel Directeur S. Balentien tussen 2014 en 2018 een bedrag van maar liefst bijna 4 ton extra overboekte naar de rekening van een door hem aangestuurde N.V, bovenop de overeengekomen vergoeding.

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe gaf toe dat de zaak de volle aandacht had van het College, maar gaf ook aan dat het onderzoek nog in volle gang was. De gedeputeerde zei dat hij de berichtgeving over de zaak in de lokale pers betreurde. “Wij vinden het van belang dat er zorvuldig hoor en wederhoor wordt toegepast in deze zaak. Het is zaak de betrokken financieel directeur en het bedrijf dat hierbij betrokken is (Balmfram N.V.) te horen”, aldus Tjin Asjoe. De gedeputeerde vond het prematuur om te constateren dat er fraude was en merkte ook op van mening te zijn dat iedereen het recht had om zich te verdedigen. “Zaken liggen soms anders dan zij lijken te liggen”, voegde de gedeputeerde toe aan zijn relaas.

De gedeputeerde merkte ook op dat er bij dit soort zaken een zorgvuldig proces moet worden bewandeld dat niet mag worden verstoord. “We hebben als aandeelhouder een aandeelhoudersvergadering uitgeschreven en de zaak daarin besproken. Daarbij is ook een advocaat van OTB geraadpleegd over de te bewandelen weg”, aldus Tjin Asjoe.

De verzamelde pers, die in groten getale op de persconferentie was afgekomen, leek de zaak hoger op te nemen dan de gedeputeerde zelf. Zo kreeg Tjin Asjoe de vraag voorgelegd of het BC en de aandeelhouder niet op de stoel van het Openbaar Ministerie dreigden te gaan ziten. “Waarom is door het BC niet direct aangifte gedaan in deze zaak? Het gaat toch niet om een klein bedrag”, aldus een aanwezige journalist die ook vond dat het proces van hoor en wederhoor al was toegepast door het bureau dat het onderzoek had verricht. “Daaruit blijkt duidelijk dat de betrokken directeur de extra onttrekkingen aan OTB door hemzelf niet kan verklaren. Waarom meent het BC dan dat nu alsnog wederhoor moet worden toegepast?”, luidde de vraag aan een inmiddels ietwat defensieve Tjin Asjoe.

Tjin Asjoe vond niet dat het BC laks reageerde op de mogelijke onregelmatigheden. Wel gaf de gedeputeerde, bij aandringen door een andere persvertegenwoordiger toe, dat het BC zelf pro-actief melding had kunnen -en wellicht moeten- maken van het feit dát er onregelmatigheden waren geconstateerd en dat deze aanleiding waren voor nader onderzoek.

Tjin Asjoe bevestigde ook, daarnaar gevraagd, dat indien er strafbare feiten zouden worden geconstateerd, het BC zeker over zou gaan tot het doen van aangifte. “Maar zover zijn we nog niet”, meende de gedeputeerde.

Tjin Asjoe vond dat het Bestuurscollege een naam hoog te houden had. “Wij hebben de aanzet gegeven voor een audit binnen het ambtelijk apparaat. Daar zijn onregelmatigheden bij aan het licht gekomen en wij hebben naar aanleiding daarvan tot zover maatregelen genomen bij de dienst Ruimte & Ontwikkeling”. Volgens Tijn Asjoe was er geen reden om te veronderstellen dat het BC in de onderhavige zaak niet net zo daadkrachtig op zou treden.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo