Bonaire

Betere belasting-inning moet betalen voor Strategic Tourism Plan

Gedputeerde Elvis Tjin Asjoe en consultant Robertico Croes van de University of Central Florida gaven een update over de implementatie van het Strategic Tourism Plan. Photo: Zamir Ayubi

Gedputeerde Elvis Tjin Asjoe en consultant Robertico Croes van de University of Central Florida gaven een update over de implementatie van het Strategic Tourism Plan. Foto: Zamir Ayubi

Kralendijk- Het nieuwe bestuurscollege gevormd door de partijen MPB en UPB willen voortvarend te werk gaan bij de implementatie van het Strategic Tourism Plan, dat het toerisme op het eiland de komende jaren vorm moet gaan geven.

Het plan, opgesteld door experts van de University of Central Florida, lag onder een vorig bestuurscollege al meer dan een jaar onaangeroerd in de la, tot frustratie van belangrijke stakeholders.

Het nieuwe BC haalde Robertico Croes van UCF deze week naar Bonaire om de implementatie van het voor Bonaire zo belangrijke plan nu ook daadwerkelijk in gang te zetten.

Uit de persconferentie die Tjin Asjoe en Croes vanochtend hielden, blijkt dat er nog veel werk moet worden verzet. Het uiteindelijke doel is om meer economisch rendement te halen uit de toeristische industrie op het eiland. Dat gaat echter niet vanzelf.

Croes gaf aan dat het nodig was om op een andere manier te gaan kijken naar de toeristische industrie. “Ik zie nu nog een vrij naieve benadering van het toerisme op het eiland. Dat moet anders gaan worden. Het toerisme moet gezien gaan worden als een serieuze industrie die ten volle moet worden benut, om ook genoeg rendement op te leveren”, aldus Croes. Het strategische plan dat Croes met zijn mensen opstelde gaat niet uit van perse meer toeristen, maar wel meer economisch nut dat met toerisme wordt gegenereerd.

Zowel Croes als Tjin Asjoe benadrukten dat aanzienlijke investeringen nodig zullen zijn. “Je kunt niet opeens veel meer geld gaan vragen voor hetzelfde product”, aldus Tjin Asjoe. Volgens de gedeputeerde is het daarom belangrijk dat op alle fronten veel in het product wordt geinvesteerd. Zo zal bijvoorbeeld de kwaliteit van hotelkamers omhoog moeten, maar ook de service die aan de toerist wordt geboden.

Betere inning van toerismegerelateerde belastingen
Tjin Asjoe maakt zich weinig zorgen over het betalen van de kosten die de implementatie van het plan met zich mee zal brengen. “De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er veel, heel veel geld op straat blijft liggen. De overheid krijgt maar een deel van het geld uit de toeristische industrie dat haar toekomt. Als wij serieus werk gaan maken van betere innning, dan zal er ruim voldoende geld zijn om de kosten die het plan met zich meebrengt te dragen”, aldus Tjin Asjoe. De gedeputeerde gaf aan dat het BC ook al de stap had genomen om de zogenaamde ‘head tax’ die cruiserederijen per passagier aan het eiland moeten afdragen is verhoogd van 2 dollar per passagier, naar 3 dollar 50. Volgens Tjin Asjoe is die verhoging nog maar een eerste stap.

Croes zei dat de Universiteit, als onderdeel van haar opdracht, gedurende 1 jaar gratis ondersteuning zou blijven bieden bij de implementatie van het plan. “Dat jaar is eigenlijk al voorbij. Als geste naar het eiland zij wij echter bereid dat jaar nu pas in te laten gaan”, aldus Croes tot zichtbaar genoegen van Tjin Asjoe.

Deel dit artikel