Nieuws van Bonaire

Bosman (VVD) wil onderzoek naar rechtmatigheid en doelmatigheid bijzondere uitkeringen aan de BES

Tweede Kamerlid André Bosman (VVD)

 

Tweede Kamerlid André Bosman (VVD)

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – Het onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de besteding van door ‘Den Haag’ aan Caribisch Nederland verstrekte landbouwsubsidies wordt als het aan Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) verbreed.

Tot dat onderzoek is begin dit jaar besloten door de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Aanleiding waren twijfels of bijdragen aan de ontwikkeling van het landbouwbeleid op Bonaire wel goed terecht zijn gekomen. Bosman heeft de commissie voorgesteld dat onderzoek uit te breiden

,,Het heeft een meerwaarde dit onderzoek te verbreden en te richten op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van het beheer van rijkswege inzake de specifieke en bijzondere uitkeringen die aan de Openbare Lichamen in Caribisch Nederland worden toegekend, daaronder begrepen de uitkeringen die strekken tot ontwikkeling van het landbouwbeleid.”

Bosman heeft zijn voorstel schriftelijk aan zijn collega-commissieleden voorgelegd die dat volgende week in een geplande procedurevergadering zullen bespreken. De kans dat zij het voorstel verwerpen is verwaarloosbaar klein. Dat betekent dat de onderzoeksopdracht wordt aangevuld met de volgende vragen:

1) Hoe is het toezicht op de rechtmatigheid en de doeltreffendheid van de bijzondere uitkeringen op basis van artikel 92 van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba georganiseerd, daaronder begrepen de uitgaven die strekken tot ontwikkeling van de landbouw?

2) Wat is de kwaliteit van de informatievoorziening over (het toezicht op) deze uitgaven en uitkeringen aan de Tweede Kamer?

3) Wat is de positie van het ministerie van BZK vanuit de coördinerende rol van de minister van BZK inzake Koninkrijksrelaties en de betrekkingen met de openbare lichamen in Caribisch Nederland?

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo