Nieuws van Bonaire

Selibon organiseert glasinzameling op zaterdag 22 juni

Kralendijk – Op zaterdag 22 juni organiseert Selibon van 9.00 tot 12.00 uur een grote glas inzamelingsactie op het terrein van supermarkt Van den Tweel. Het afvalverwerkingsbedrijf nodigt jong en oud uit om hun glas in te leveren. Kinderen tot 12 jaar kunnen rekenen op een gratis ijsje als tegenprestatie voor het scheiden van glas.

Het feestelijke evenement vormt de aftrap voor een eilandelijke glascampagne. Selibon plaatst per 1 juli 2019 achttien nieuwe glasbakken op Bonaire. De oude glasbakken moesten de afgelopen jaren helaas worden verwijderd vanwege een serieus defect aan de bodem, waardoor deze niet meer konden worden geleegd. Selibon wil tevens alle grote hotels en instellingen voorzien van een glasbak.

Zo’n 10% van al ons afval op Bonaire bestaat uit glas. Gescheiden inzameling levert derhalve een belangrijke vermindering op van de hoeveelheid afval die op de landfill terecht komt. De reductie van de hoeveelheid afval die op Lagun wordt gestort is noodzakelijk, omdat de vuilstortplaats bijna vol is.

De aankoop van de glasbakken is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De Nederlandse overheid ondersteunt Bonaire bij het optimaliseren van haar afvalmanagement.

Selibon houdt al het ingezamelde glas apart op de landfill, totdat zij een veilige en duurzame methode hebben ontwikkeld om het glas te verwerken. Ingezameld glas wordt dus niet samengevoegd met het overige huisvuil.

Selibon rekent op de medewerking van inwoners en bedrijfsleven op Bonaire. Selibon directeur Rudsel Leito zegt: ”We dragen allemaal een deel van de verantwoordelijkheid om ons eiland schoon en mooi te houden.”

Deel dit artikel