Nieuws van Bonaire

Uitvoering Bestuursakkoord Bonaire is ‘nog niet op alle terreinen even zichtbaar’

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – De resultaten van het Bestuursakkoord dat staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops al weer 7 maanden geleden met Bonaire heeft gesloten zijn ‘nog niet op alle terreinen even zichtbaar en tastbaar’, erkent de bewindsman in een voortgangsrapportage die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Achter de schermen is er echter veel voorbereidend werk verzet, aldus Knops. ,,Op dit moment bevindt de uitvoering van het Bestuursakkoord zich in de eerste fase. Deze fase bestaat onder andere uit het gericht versterken van de uitvoeringskracht, het opstellen van (nadere) uitvoeringsplannen en het organiseren van de financiële middelen voor de uitvoering van projecten. Deze fase essentieel is om een gedegen basis voor de toekomst te leggen.”

Programmamanager Danny Rojer heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in het opbouwen van samenwerkingsinitiatieven met alle betrokken partijen, meldt de staatssecretaris die er aan toevoegt dat er inmiddels op verschillende posten door het ministerie gefinancierde experts aan de slag zijn gegaan. Voor het publiek niet zichtbare vorderingen zijn er gemaakt met het voorbereiden van de herstructurering van de voor vitale diensten verantwoordelijke overheidsnv’s.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo