Bonaire

BES(t)4 kids biedt train-de-trainer cursus kaleidoscoop aan

Kralendijk – Om de expertise van het personeel in de kinderopvang en buitenschoolse opvang te versterken, organiseren het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) vanaf augustus 2019 een training voor HBO-ers die trainer willen worden in het pedagogisch programma Kaleidoscoop.

Kaleidoscoop is een programma rondom voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen van 0 t/m 6 jaar. Deze educatieve methode richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor taalontwikkeling. Het wordt uitgevoerd in een doorgaande ontwikkellijn van de crèche naar groep 1 en 2 van de basisschool. CJG en OLB vinden het belangrijk dat kinderopvangorganisaties zoveel mogelijk werken vanuit een gemeenschappelijke methodiek. Deze bevordert de besturing en toezicht. Daarom is het van belang dat er binnen de teams voldoende kennis en expertise is van Kaleidoscoop. Als sub-licentiehouder van Kaleidoscoop biedt CJG de mogelijkheid om een cursus train-de-trainer Kaleidoscoop te volgen.

Een trainer Kaleidoscoop kan training, ondersteuning en coaching geven aan pedagogische medewerkers in de kinderopvang. Bijvoorbeeld met accent op speelleeromgeving, dagprogramma, interactie volwassen en kind, observeren en registreren, spelontwikkeling en –begeleiding en communicatie met ouders. De training bestaat uit 5 maal 3 dagen verspreid over 12 maanden en zal starten in augustus 2019. De training wordt grotendeels gefinancierd door CJG en OLB. Van deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd..

Waaraan moet je voldoen?

Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding met een sociale of pedagogische achtergrond. Daarnaast heb je ervaring met en kennis over kinderopvang en het geven van trainingen, workshop en coaching.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur een motivatiebrief en cv uiterlijk 20 juni 2019 naar emily.kocks@cjgbon.com. Geïnteresseerden worden uitgenodigd op gesprek waarna 10 kandidaten worden geselecteerd.

Voor eventuele vragen of ander informatie kunt u persoonlijk of  telefonisch contact nemen met

Emily Kocks, Veld coördinator Kinderopvang

Sentro Hubentut i Famia / Centrum Jeugd & Gezin,

Kaya Prinses Marie 7, Bonaire CN

T: +599 715 7200 / +599 715 7242

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) werken samen met de ministeries van SZW, OCW, VWS en BZK aan het programma BES(t) 4 kids. Het is de ambitie om in 2022 voor alle kinderen in Caribisch Nederland kwalitatief goede, veilige en betaalbare kinderopvang en buitenschoolse opvang aan te bieden.

Deel dit artikel