Nieuws van Bonaire

Kinderombudsman kan dankzij extra budget ook meer doen voor kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Kinderombudsman Margrite Kalverboer (Foto;: Arenda Oomen).

Kinderombudsman Margrite Kalverboer (Foto;: Arenda Oomen).

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – De Kinderombudsman kan de activiteiten ten behoeve van Caribisch Nederland intensiveren.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge verhoogt vanaf dit jaar het budget voor de gehele organisatie van de Kinderombudsman structureel met 350.000 euro. In 2020 komt daar nog eens 150.000 euro bovenop. Daarmee kan de Kinderombudsman ook meer betekenen voor kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het besluit het budget te verhogen komt voort uit de evaluatie van de Wet Kinderombudsman. De onderzoekers deden onder meer de aanbeveling de Kinderombudsman financieel in staat te stellen de taken in Caribisch Nederland op te voeren om zo ,,de naleving van kinderrechten in dit deel van het Koninkrijk te bevorderen.”

De onderzoekers adviseerden de regering tevens te onderzoeken op welke wijze deze taken op een efficiënte wijze uitgevoerd kan worden. ,,Het kabinet onderschrijft deze aanbeveling van de onderzoekers”, aldus minister De Jonge in een brief die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nederland kent sinds 1 april 2011 een Kinderombudsman. De Kinderombudsman heeft tot taak te bevorderen dat de rechten van kinderen worden nageleefd. Hij doet dit in elk geval door het geven van voorlichting en informatie, het geven van gevraagd en ongevraagd advies over wetgeving en beleid, het instellen van onderzoek naar het naleven van kinderrechten en het houden van toezicht op de afhandeling van klachten.

Deel dit artikel