Nieuws van Bonaire

Gedeputeerden hebben constructief overleg met tweede kamerleden

Den Haag – De gedeputeerden Elvis Tjin Asjoe, Nina den Heyer en James Kroon hebben vandaag uitvoerig met de leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gesproken.

De Kamerleden wilden graag geïnformeerd worden over de visie van het nieuwe Bestuurscollege van MPB en UPB op de verdere ontwikkeling van Bonaire, wat de concrete plannen zijn en waar de prioriteiten worden gelegd. Een groot aantal onderwerpen kwam ter sprake. Gedeputeerde Den Heyer wees er op dat sociale achterstanden na 2010 onvoldoende zijn weggewerkt  en dat zij daarom een inhaalslag wil maken. Gedeputeerde Kroon sprak de hoop uit in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eindelijk een start te kunnen maken met het aanpakken van het wegennet. Gedeputeerde Tjin Asjoe lichtte het belang van het Blue Destination-concept toe dat kan bijdragen aan de verhoging van welvaart en welzijn van de Bonairiaanse bevolking.

De Tweede Kamerleden waren verheugd te horen dat het Bestuurscollege werk maakt van het in november gesloten Bestuursakkoord staat en daar zelfs onderdelen die door de bevolking als urgent worden ervaren aan wil toevoegen. De gedeputeerden benadrukten zich te willen inzetten voor een goed samenspel met de ministeries en spraken de hoop uit dat de Kamer de regering houdt aan haar in het regeerakkoord gedane belofte extra te investeren in het verbeteren van het economisch perspectief, onder meer door versterking van de infrastructuur en het terugdringen van armoede.

Naast het overleg met de gehele commissie hebben de gedeputeerden de afgelopen dagen ook bilaterale gesprekken gevoerd met individuele Kamerleden om aandacht te vragen voor zaken die dringend moeten worden aangepakt, maar waarvoor wel de medewerking van ‘Den Haag’ nodig is.

Rocargo
Deel dit artikel