Nieuws van Bonaire

Voorwaardelijke gevangenisstraf en 36 uur werkstraf voor valsheid in geschrift en meineed

Kralendijk – De rechtbank heeft vandaag de 32 jarige man K.J.C.V. veroordeeld. Hij is veroordeeld voor het gebruik maken van een valse brief waaruit zou moeten blijken dat een bank een financiering zou hebben goedgekeurd, terwijl hier geen sprake van was. Ook heeft het Gerecht hem veroordeeld voor het plegen van meineed, omdat hij in strijd met de waarheid onder ede bij de civiele rechter een verklaring heeft afgelegd.

Omdat de strafbare feiten zijn gepleegd in respectievelijk 2011 en 2013 en de strafzaak in eerste aanleg niet binnen redelijke termijn is afgerond, is de strafeis en de opgelegde straf gematigd. Uiteindelijk is hij veroordeeld tot één maand voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 3 jaar en 36 uur werkstraf.

Rocargo
Deel dit artikel