Nieuws van Bonaire

Gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe : Positief dat gemeenten bereid zijn kennis en ervaring te delen

Staatssecretaris Raymond Knops en voorzitter Jan Van Zanen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG,  ondertekenen de intentieverklaring verklaring voor het uitwisselingsprogramma   

Staatssecretaris Raymond Knops en voorzitter Jan Van Zanen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG,  ondertekenen de intentieverklaring verklaring voor het uitwisselingsprogramma

 

Den Haag – Het Bestuurscollege reageert positief op het plan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de uitwisseling van ambtenaren tussen Caribisch en Europees Nederland meer structuur te geven.

,,Als Bonaire hebben wij al langer ervaring met ambtenaren uit Europees Nederland die een tijdje binnen ons overheidsapparaat gedetacheerd worden, maar dat gebeurt tot nu toe ad hoc. Tijdens het jaarcongres van de VNG hebben staatssecretaris Raymond Knops en VNG-voorzitter Jan van Zanen in het bijzijn van de delegaties van Bonaire, Saba en Sint Eustatius een intentieverklaring ondertekend om het delen van kennis en ervaring tussen de eilanden en gemeenten te faciliteren,” aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

,,Wij juichen dit initiatief van harte toe. Uitwisseling is een van de instrumenten om de gewenste professionalisering van ons overheidsapparaat voor elkaar te krijgen. Ik heb de VNG en BZK laten weten dat wij als Openbaar Lichaam Bonaire graag meedenken over de uitwerking van het idee.”

Deel dit artikel