Nieuws van Bonaire

Oprichting BES Bank een van de opties om het betalingsverkeer in Caribisch Nederland klantvriendelijker te maken

Wopke Hoekstra, minister van het ministerie van Financiën

Wopke Hoekstra, minister van het ministerie van Financiën

Den Haag – De oprichting door het Rijk van een BES Bank is een van de scenario’s om het betalingsverkeer in Caribisch Nederland klantvriendelijker en efficiënter te maken.

,,Het elektronisch betalingsverkeer op de BES-eilanden en tussen de BES en Europees Nederland functioneert slecht”, schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra in een brief die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ,,Onder meer doordat de betaal- en spaarcultuur op de BES sterk gericht is op contant geld en de innovatie achterblijft, maken ondernemers bijvoorbeeld hoge kosten voor betalingen aan toeleveranciers buiten de BES en is het voor consumenten soms moeilijk om toegang te krijgen tot bepaalde financiële diensten of om internetaankopen te doen. Dit leidt tot klachten, remt de economische groei op de BES-eilanden en staat aan de sociale ontwikkeling en zelfontplooiing van de inwoners in de weg.”

De bewindsman heeft daarom onderzoeksbureau PwC laten uitzoeken hoe de bancaire dienstverlening op de eilanden en tussen de eilanden en Europees Nederland kan worden verbeterd. Een probleem is de kleinschaligheid waardoor het voor banken moeilijk is voldoende rendement te behalen. Anderzijds zijn er grote efficiencyvoordelen te behalen als meer bankdiensten digitaal kunnen worden afgewikkeld en ook het betalingsverkeer meer langs digitale weg zou verlopen. Volgens de onderzoekers is het publiek daarvoor nog niet rijp en daarom iets voor de verdere toekomst.

Hoekstra kondigt aan met alle partijen op de eilanden te zullen overleggen en de Kamer tegen het einde van het jaar te informeren over de uitkomsten.

Deel dit artikel