Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege wil werk maken van strategisch toeristisch masterplan

Gedeputeerde Tjin Asjoe wil zich de kop niet gek laten maken en vindt dat het BC een rechte koers vaart als het gaat om de geplaagde overheidsNV.

Kralendijk – Het Bestuurscollege wil vaart maken met de uitvoering van het Strategisch Toeristisch Masterplan. ,,Toerisme is een van onze belangrijkste economische pijlers en kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de welvaart en welzijn van de bevolking van Bonaire”, aldus gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe.

Het Strategisch Toeristisch Masterplan is ontwikkeld door de University of Central Florida (UCF) in opdracht van de Tourist Corporation Bonaire. ,,Het plan bevat een heldere toekomstvisie voor het toerisme en de duurzame economische ontwikkeling van Bonaire. Het werd door iedereen omarmd, maar van de noodzakelijke samenwerking tussen de stakeholders en het Bestuurscollege is het helaas nooit gekomen. Gelukkig is de private sector niet blijven wachten en hebben de KvK, TCB, STINAPA en BONHATA in mei 2018 een stuurgroep voor het Blue Destination-concept gevormd.”

Gedeputeerde Tjin Asjoe vindt dat de overheid vanwege het grote sociaaleconomische belang van het toerisme voor het eiland niet vanaf de zijlijn mag blijven toekijken. ,,Wij hebben daarom besloten dat het Bestuurscollege de regie zal nemen over het Strategisch Toeristisch Masterplan  en een actieve rol zal vervullen om gezamenlijk met de stakeholders tot een uitvoeringsplan te komen, inclusief het Blue Destination-concept. Wij hebben de Eilandsraad gevraagd het Strategisch Toeristisch Masterplan te formaliseren zodat wij samen met de sector kunnen gaan werken aan de uitvoering. Om de Eilandsraad de gelegenheid te geven zich in alle ins en outs te verdiepen hebben wij de onderzoekers van de University of Central Florida uitgenodigd om medio juni een presentatie te geven.”

Gedeputeerde Tjin Asjoe benadrukt dat het niet de bedoeling is dat de overheid zich op het terrein van de private sector begeeft. ,,Ieder heeft en houdt zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is onze taak de voorwaarden te scheppen en initiatieven te stimuleren en te faciliteren die bijdragen aan het optimaal functioneren van ons toerisme als bron van welvaart en welzijn.”

Dat het Blue Destination-concept van grote waarde is bewijst de uitnodiging die gedeputeerde Tjin Asjoe heeft gekregen van de organisatie van de Global Entrepeneurship Summit (GES 2019) die deze week in Den Haag wordt gehouden en waaraan tweeduizend ondernemers/investeerders uit alle delen van de wereld deelnemen. ,,Mij is gevraagd het Blue Destination-concept te presenteren. Een prachtige kans om te vertellen wat voor een bijzonder eiland Bonaire is.”

Deel dit artikel