Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna neemt vakantie tijdens ondervraging Rijksrecherche

Foto Skyvieuws

 

Foto Skyview Bonaire

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna neemt vakantie op in de periode dat hij ondervraagd wordt door rechercheurs van de Rijksrecherche, over mogelijk onjuist handelen als het gaat om een grondtransactie.

Het onderzoek naar Rijna vloeit voort uit het bredere ‘Caldera’ onderzoek. Dat onderzoek had betrekking op onregelmatigheden bij de dienst DROB, onder meer over het onterecht toewijzen van stukken grond en valsheid in geschrifte waarin twee ambtenaren van het OLB door het Openbaar Ministerie als verdachte werden aangemerkt. Betrokken ambtenaren werden niet alleen vervolgd, maar zijn ook daadwerkelijk veroordeeld en vervolgens door het Openbaar Lichaam ontslagen.

Het betreffende onderzoek blijkt nu echter ook een vervelend staartje te krijgen voor de eerste burger van het eiland.

“Eén van de veroordeelden heeft gemeend aangifte tegen mij te moeten doen. Deze aangifte heeft betrekking op een aanvraag die ik in 2013 als toenmalig directeur eigenaar van het bedrijf Bon Recycling B.V. heb gedaan voor een stuk grond in erfpacht en de bouw en recycling activiteiten daarna op het terrein. De aangever beweert dat ik hierbij niet volgens de procedures zou hebben gehandeld. Ik ben er van overtuigd dat ik correct handelde. Ik zie het gesprek met de Rijksrecherche in vertrouwen tegemoet en zal vanzelfsprekend volledig meewerken”, zegt Rijna.

1200

De Gezaghebber zegt in een vanmiddag uitgestuurde persverklaring onder meer dat hij zich ongemakkelijk voelt door het feit dat hij nu zelf onderwerp is van een onderzoek door de Rijksrecherche.

“Zoals u weet heb ik mij de afgelopen tijd bijzonder ingezet voor transparant bestuur. Bestuur waar integriteit centraal staat en geen ruimte is voor twijfels over de betrouwbaarheid van bestuurders. Ik wil benadrukken dat ik in mijn rol als gezaghebber nooit iets gedaan heb gedaan dat verband houdt met het onderzoek dat ik noemde. Het onderzoek gaat bovendien over een periode waarin ik nog geen gezaghebber was”, aldus Rijna.

Rijna zegt dat hij binnenkort zijn verklaring afleggen bij de Rijksrecherche. “In het belang van het onderzoek mag en kan ik geen mededelingen doen over het verloop van het onderzoek. De woordvoering van dit soort onderzoeken ligt zoals gebruikelijk bij het Openbaar Ministerie, in dit geval bij het Openbaar Ministerie op Curaçao. Ik respecteer dat helemaal en ik hoop dat u dat ook zult doen”, schrijft Rijna.

De Gezaghebber zegt het belangrijk te vinden om volledig open te zijn naar de bevolking en de media op Bonaire. “Dat is ook de reden waarom ik op eigen initiatief naar buiten treed met mijn verklaring. Ik wil benadrukken dat ik als gezaghebber het volste vertrouwen heb in de objectiviteit van het onderzoek. Ik wacht met vertrouwen de uitkomst af en hoop u daar snel over te kunnen informeren”, aldus de gezaghebber.

Rijna deelt tot slot mee dat hij vanochtend Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie heeft gebeld en hem heeft geïnformeerd dat hij de komende periode, in afwachting van het besluit van het Openbaar Ministerie, verlof neemt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo