Nieuws van Bonaire

Den Haag trekt 23,8 miljoen euro uit om Curaçao en Aruba te helpen bij opvang van Venezolaanse migranten

Foto - Dick Drayer

Foto – Dick Drayer

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – 23,8 miljoen euro trekt de Nederlandse regering nog dit jaar uit om Curaçao en Aruba te helpen de toestroom van Venezolaanse migranten in goede banen te leiden.

Dat blijkt uit de Voorjaarsnota. Tot nu toe stelde het Kabinet Rutte zich zeer terughoudend op. De steun bleef  beperkt tot een schamele bijdrage van 132.000 euro voor het oplappen van de vreemdelingenbarakken op Curaçao en het delen van expertise en het geven van trainingen op het gebied van asielprocedures.

De afstandelijkheid van Nederland leidde tot stevige kritiek van internationale mensenrechtenorganisaties, maar de eerst-verantwoordelijke bewindslieden Blok, Knops en (de inmiddels afgetreden) Harbers bleven er op hameren dat het vreemdelingenbeleid een verantwoordelijkheid van de autonome landen is.

Er zijn signalen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens daar genuanceerder over denkt. Of dat de reden is waarom tot ieders verrassing opeens 23,8 miljoen beschikbaar wordt gesteld, is niet terug te vinden in de voorjaarsnota. Daarin beperkt de toelichting zich tot: ,,Het Kabinet maakt generale middelen vrij voor de bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao voor de toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela. De specifieke besteding van de middelen wordt gecoördineerd door de staatssecretaris van BZK.”Den Haag trekt 23,8 miljoen euro uit om Curaçao en Aruba te helpen bij opvang van Venezolaanse migranten

Deel dit artikel