Nieuws van Bonaire

Tekort aan drinkwater op Sint Eustatius komt mede door achterstallig onderhoud

Het drinkwaterbedrijf Stuco wordt regelmatig geconfronteerd met lekkende leidingen.

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – De huidige drinkwaterschaarste op Sint Eustatius is niet alleen het gevolg van de geringe regenval, maar wordt mede veroorzaakt door gebrekkig onderhoud.

Nog maar vijf jaar geleden is een nieuw waterleidingennetwerk aangelegd aan de kosten waarvan de Europese Commissie 6 miljoen euro heeft bijgedragen. Het netwerk is aangesloten op de drinkwaterinstallatie. Daarmee leek de drinkwatervoorziening veilig gesteld, maar op dit moment is het kraanwater voor de derde keer dit jaar op rantsoen gesteld. Er komt per etmaal nog maar twee keer 3 uur water uit de kraan.

Hiertoe is besloten omdat de voorraad in de op 120 hoogte – met subsidie van het Rijk gebouwde – opslag uitgeput dreigt te raken. ,,De transportleiding naar de opslagtank werkt vanwege achterstallig onderhoud niet goed en kan het drinkwater beperkt naar de opslagtank transporteren. Hierdoor duurt het langer  voordat de tank vol is. Het gevolg is dat drinkwater periodiek op rantsoen is”, aldus het ministerie van IenW dat er op wijst dat het eiland zelf verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het leidingennet.

,,Momenteel wordt in opdracht van IenW onderzocht welk deel van de drinkwatertransportleiding moet worden vervangen en hoeveel dat kost. Na de zomer hopen we hier meer duidelijkheid te hebben. Dit jaar start ook een onderzoek hoe de toekomstige vraag naar drinkwater op Sint Eustatius richting 2030 zich ontwikkelt. Het ministerie van IenW draagt bij in kennis en onderzoek.”

Op voordracht van IenW is oud- directeur van het drinkwaterbedrijf PWN Martien den Blanken vanwege zijn deskundigheid aangesteld als commissaris bij Statia Utility Company N.V. Het ministerie verstrekt Sint Eustatius jaarlijks 193.00 euro subsidie om het drinkwater voor de 700 aangesloten huishoudens betaalbaar te houden.

Op buureiland Saba is geen drinkwatertekort. IenW heeft de afgelopen jaren in totaal 3 miljoen euro bijgedragen aan een waterproject dat bestaat uit een nieuw distributienet, extra opslag, pompstations en een bottelfabriek. Dat heeft geleid tot een halvering van het watertarief en minder afhankelijkheid van de import van fleswater.

,,Hierdoor is ook in droge perioden voldoende (drink)water op Saba beschikbaar. Het is niet meer nodig dat zoals een paar jaar geleden tijdens droge perioden nog water per schip wordt aangevoerd. De afgelopen periode is zeer droog geweest. In de natte maanden maken de meeste inwoners van Saba gebruik van de eigen waterkelders bij of onder het huis waarin ze regenwater opvangen. Met het gereedkomen van de bottelfabriek kan Saba naar verwachting eind dit jaar voortaan ook drinkwater in flessen produceren en zal drinkwater van goede kwaliteit het gehele jaar beschikbaar zijn”, laat IenW weten.

De waterleiding op Saba loopt vanaf Fort Bay in de haven omhoog, dwars door rotsen, en is in totaal 8 km lang. In The Bottom, Windwardside en Hell’s Gate zijn extra opslagtanks aangelegd. De leiding naar The Bottom en Windwardside zijn klaar. Saba ontvangt jaarlijks 93.000 euro subsidie om de waterprijs betaalbaar te houden.

Deel dit artikel