Nieuws van Bonaire

Informatiebijeenkomst over BES(T) 4 KIDS

Informatiebijeenkomst over BES(T) 4 KIDS

Kralendijk – Onlangs heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor alle organisaties voor kinderopvang om hen te informeren over het programma Bes(t) 4 Kids. Bes(t) 4 Kids is een programma van Nederlandse ministeries en van de BESeilanden Bonaire, Saba en St Eustatius om tot een betere kwaliteit van kinderopvang te komen. De informatieavond werd verzorgd door de directie Samenleving en Zorg in nauwe samenwerking met mw Riet Sealy van Shimaruku Consultancy.

De gedeputeerde belast met de directie Samenleving en Zorg, mw Nina den Heyer, vertelde aan het begin van de avond hoe het programma tot stand is gekomen dat als doel heeft om de kwaliteit van onze kinderopvang en naschoolse opvang te verhogen en te komen tot een structurele manier van supsidiëring.

Mw Janga-Serfilia, directeur van de directie Samenleving en Zorg heeft het team van professionals geïntroduceerd en ook de inspecteur voor kinderopvang, Gidyona Cicilia. De inspecteur gaat de kwaliteit van kinderopvang op Bonaire controleren.

Mw Ruthmila St.Jago van Opvoeding en Welzijn, belast met het beleid m.b.t. kwaliteitverbetering, heeft op haar beurt de aanwezigen geïnformeerd over de werkzaamheden die al uitgevoerd zijn. Mw Tamara Nicolaas van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid – MOA, heeft verteld hoe ouders die niet over voldoende inkomen beschikken aan subsidie kunnen komen om kinderopvang te betalen.

Mw Emily Kocks van het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft een blik geworpen op de mogelijkheden om pedagogisch medewerkers op Bonaire zelf te professionaliseren, waarbij het traject Kaleidoscoop genoemd werd. Kaleidoscoop is een programma gericht op preventie van onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 2 tot 6 jaar. In dit traject zullen trainers opgeleid worden die cursussen kunnen gaan geven aan leidsters in de kinderopvang.

Tijdens de bijeenkomst hebben de leidsters in de kinderopvang hun wensen en zorgen geuit die ze dagelijks in hun werk tegenkomen.     

Deel dit artikel