Nieuws van Bonaire

Feestelijke slotbijeenkomst Caribische denktank

Minister Schouten, diverse gevolmachtigde ministers
. Foto WeConnect.

De Nederlandse Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft met enthousiasme de slotbijeenkomst bijgewoond van de Caribische denktank die is opgericht om haar te adviseren. De denktank, bestaande uit eilandskinderen, zijn studenten en professionals van de zes eilanden die in Nederland studeren of al werken en zich betrokken voelen bij de ontwikkeling back home. De educatieve Stichting WeConnect bracht ze bij elkaar en legde de verbinding met de beleidsmakers. Gister was de feestelijke slotbijeenkomst op het ministerie in Den Haag. 

Thema’s
Drie jonge denktankers verzorgden namens hun groepen een presentatie over landbouwgerelateerde thema’s; de opvang en hergebruik van regenwater, voedselzekerheid en het streven naar meer lokale productie en tot slot ‘Sexy Farming’ met aandacht voor het imago van landbouw en de rol van educatie. Minister Schouten reageerde positief op de voorstellen en riep de denktankers tot een vervolg: “Ik daag jullie uit om hier verder over na te denken, in overleg met lokale overheden en juist ook met andere partners in het veld zoals kennisorganisaties en natuurlijk de boeren zelf.”

Intereilandelijke samenwerking
De gevolmachtigde ministers van Sint Maarten, Curaçao en Aruba schetsen een beeld van waar hun landen behoefte aan hebben; de nadruk lag op samenwerking, bijvoorbeeld een intereilandelijke markt voor voedsel. “We hebben allemaal dezelfde smaak dus waarom niet bijvoorbeeld tomaten verbouwen op Curaçao, komkommer op Aruba en sla op Bonaire?” opperde Guillfred Besaril, gevolmachtigde minister van Aruba. Gevolmachtigde minister van Sint Maarten, Jorien Wuite, vroeg aandacht voor de sterk gestegen prijzen van voedsel in de supermarkt in het door de orkaan zwaar getroffen Sint Maarten.

Capacity Building
De denktank stond onder leiding van de Curaçaose student Public Management (Bestuurskunde) Gilberto Morishaw. Vanaf september heeft hij stage gelopen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via WeConnect. “Een heel geslaagd experiment deze combinatie stage en denktank met een veelzijdige student als Gilberto als middelpunt. We zijn blij de verbinding te hebben gemaakt tussen de (hoog)opgeleide Caribische studenten in Nederland en het ministerie. Een volgende stap zou zijn de verbinding met het LNV-veld op de eilanden. Belangrijk dat de minister daar zelf toe heeft opgeroepen vandaag.” Aldus WeConnect manager Tanja Fraai.

Minister Schouten deelde na afloop certificaten uit aan alle leden van de denktank en zal in september een werkbezoek brengen aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Rocargo
Deel dit artikel