Nieuws van Bonaire

Rechtmatigheid van 67 miljoen euro aan zorguitgaven in Caribisch Nederland kan niet worden vastgesteld

zkv bonaire

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – Het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) wordt als het aan de Algemene Rekenkamer ligt onder direct toezicht geplaatst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aanleiding voor die aanbeveling, zo blijkt uit het vandaag door de Rekenkamer gepresenteerde verantwoordingsonderzoek, is de al jaren bestaande onzekerheden over de door het ZVK, een eenheid binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland, gedane zorguitgaven. De accountant onthoudt al sinds 2013 zijn oordeel over de rechtmatigheid van de bestedingen. Voor 2017 gaat het om een bedrag van 67 miljoen euro, ruim 50 procent van de in totaal 120,4 miljoen die het ministerie in dat jaar aan het ZVK heeft verstrekt. Ook over 2018 bestaat er ‘redelijk grote onzekerheid’ over de rechtmatigheid van de uitgaven.

,,De problemen hangen samen met de specifieke omstandigheden op de BES-eilanden, zoals de kleinschaligheid. Hierdoor heeft het ZVK geen andere keus dan gebruik te maken van de aanwezige zorgaanbieders. De accountant van het ZVK geeft aan dat deze zorgaanbieders hun interne (beheers)processen rond de rechtmatige besteding van gelden in 2017 niet op orde hadden. Hierdoor is het vaststellen van de rechtmatige besteding van de bijdrage van het ZVK door die zorgaanbieders vrijwel niet mogelijk. De oplossing zit volgens het ZVK in een betere samenwerking tussen zorgaanbieders en het ZVK”, aldus de Rekenkamer.

,,Gegeven het structurele karakter van het probleem om de rechtmatigheid van de zorguitgaven vast te stellen, achten wij het noodzakelijk dat de minister van VWS strakker de regie voert op het ZVK. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het ZVK te beschouwen als een onderdeel van een reguliere directie en deze volledig mee te laten lopen in de departementale planning- en controlecyclus. De minister van VWS kan dan het jaarplan van het ZVK vaststellen en wordt dan periodiek geïnformeerd via managementrapportages. Hierdoor wordt de minister van VWS eerder geïnformeerd over de uitkomsten van het beleid en de bedrijfsvoering van het ZVK waardoor hij beter kan (bij)sturen.”

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo