Bonaire

Paul Blokhuis: jaarlijks 1,5 miljoen voor een gezonder Caribisch Nederland

Staatssecretaris Paul Blokhuis en plaatsvervangend regeringscommissaris Mervyn Stegers van Sint Eustatius ondertekenen het Caribisch Preventieakkoord. Dat deden ze na het vernieuwde Cruyff Court te hebben heropend (foto’s VWS).

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Sint Eustatius/Bonaire – Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gisteren op Sint Eustatius het Caribisch Sport- en Preventieakkoord ondertekend.

Doel van het akkoord is een gezonder Caribisch Nederland met meer aandacht voor preventie en het belang van een gezonde levensstijl. Het akkoord gaat over vijf thema’s: overgewicht, problematisch alcoholgebruik, roken en drugsgebruik, sport en bewegen, seksuele gezondheid en versterking van de organisatiestructuur voor sport en preventie. Blokhuis ondertekent morgen op Bonaire een soortgelijk akkoord. Voor het Caribisch Sport- en Preventieakkoord is jaarlijks 1,5 miljoen euro beschikbaar.  Voor Saba maken de afspraken over preventie en sport deel uit van de brede Saba package deal. Deze deal sluit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mede namens de andere ministeries op een later moment.

Lokale context

Blokhuis: ,,Overal in het Koninkrijk willen we het mensen makkelijker maken om de gezonde keuze te maken. Maar het is wel belangrijk dat we kijken naar de lokale omstandigheden. Wat is hier nodig? Zo is roken hier minder een probleem, maar overgewicht des te meer. De helft van Caribische Nederlanders beweegt onvoldoende, onder kinderen is dit probleem nog groter. Dat heeft alles te maken met de beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen op de eilanden. En de oplossing zit soms in hele kleine dingen, zoals goede verlichting op een sportveld zodat iedereen ook in de avond kan sporten. Maar bijvoorbeeld ook een overkapping tegen de zon. Het akkoord levert echt wat hier werkt en mogelijk is.”

Focus op jeugd

Ook in het akkoord voor Caribisch Nederland is er veel aandacht voor de jeugd. Met lesprogramma’s op middelbare scholen over alcohol, tabak en drugs, aanbod van gezonde maaltijden op scholen en rookvrije sportverenigingen krijgen ook kinderen op de eilanden een gezonde start. Daarbij wordt gebruik gemaakt van initiatieven dien in Nederland succesvol zijn zoals met JOGG en de Gezonde School. Net als in Nederland komt de vergoeding voor een leefstijlcoach en stoppen met roken zorg in het basispakket.

Seksuele gezondheid

Anders dan het Nationaal Preventieakkoord richt het Caribisch Sport- en Preventieakkoord zich ook op seksuele gezondheid. Het aantal abortussen op Caribisch Nederland is aanzienlijk hoger dan in Europees Nederland en seksueel overdraagbare aandoeningen als chlamydia en gonorroe komen er ook veel vaker voor. Doel van het akkoord is daarom tevens een daling van het aantal abortussen en een stijging van het gebruik van anticonceptie. Gekeken wordt naar betere, professionele seksuele voorlichting op scholen, ondersteuning van vrouwen bij onbedoelde zwangerschappen en het gratis verstrekken van condooms.

 

 

Deel dit artikel