Nieuws van Bonaire

Kwaliteit pleegzorg Caribisch Nederland structureel verbeteren

Kralendijk – Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil dat ook kinderen in Caribisch Nederland zoveel mogelijk thuis of in de eigen omgeving opgroeien, ook als er problemen zijn bij de opvoeding. Ambulante hulpverlening heeft de voorkeur. Maar soms kan het toch nodig zijn om een kind uit huis te plaatsen. Een belangrijke opvangmogelijkheid bieden pleegouders, zo groeien kinderen toch op in een gezinssituatie. Blokhuis heeft afspraken gemaakt om de kwaliteit van de pleegzorg in Caribisch Nederland blijvend te verbeteren. Ook wordt de vergoeding voor pleegouders gelijk aan die van Europees Nederland. Hierdoor krijgen pleegouders een vergoeding die past bij de levensfase van het pleegkind. De vergoeding zal voor de meeste van de ruim 50 pleegouders omhoog zal gaan. Blokhuis heeft deze kaders vastgesteld samen met Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) mede op basis van gesprekken met verschillende pleegouders en pleegkinderen.

Elk kind een veilige omgeving

Blokhuis: “Als het gaat om veiligheid van onze kinderen gaat, is een andere aanpak in Caribisch Nederland ten opzichte van Europees Nederland niet verantwoord.  Elk kind verdient een goede start en heeft het recht om in een veilige omgeving op te groeien. Daarover sluiten we geen compromissen. Het is heel goed dat nu ook in Caribisch Nederland een begin is gemaakt met het invoeren van dezelfde hoge standaarden als het om hulp en de zorg voor onze jeugd gaat. Daarom gaan we in Caribisch Nederland dezelfde afspraken hanteren als die we in Nederland hebben.

Duidelijke afspraken over verzorging en opvoeding

Er komen pleegzorgovereenkomsten waarin afspraken staan over de verzorging en de opvoeding van het kind. Dus wat mag het kind van de pleegouders verwachten. Maar ook belangrijk: wat kunnen pleegouders verwachten en advies en ondersteuning van het jeugdzorgmedewerkers van JGCN. Ook is geregeld aan welke eisen ouders moeten voldoen. De ouders worden gescreend door JGCN en ze moeten een cursus volgen. Bovendien moeten ze de leeftijd van 21 hebben en een verklaring van geen bezwaar van de Voogdijraad. Tot nu toe ontbrak een wettelijk kader en waren er minder afspraken over wat mensen konden verwachten.

Vergoeding omhoog

Rocargo

De kosten voor levensonderhoud zijn hoog op de Cariben. Daarom komt er een hogere vergoeding voor de pleegzorgouders, die daarmee op exact gelijke hoogte komt als die van Nederland.  Het oude bedrag werd bepaald op basis van een ingewikkeld systeem met een basisbedrag en toeslagen en voor extra’s konden eventueel facturen worden ingediend. De nieuwe vergoeding houdt rekening met de leeftijd van het kind en ouders en JGCN zijn in een klap van veel administratieve rompslomp af. Ouders geven aan dat ze blij zijn dat met deze maatregelen serieus aandacht wordt gegeven aan de pleegzorg in Caribisch Nederland.

Leeftijd van 18 naar 21

Ten slotte is nu geregeld dat kinderen totdat ze 21 jaar worden in hun verpleeggezin kunnen blijven wonen. Dat betekent uiteraard ook dat de vergoeding tot deze leeftijd doorloopt.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo