Nieuws van Bonaire

Extra nadruk Arbeidsinspectie op veilig werken in de bouw

 

Kralendijk – De Arbeidsinspectie besteedt in mei en juni extra aandacht aan de bouwsector op Saba, Sint Eustatius en later ook op Bonaire. Op diverse bouwplaatsen worden door de Arbeidsinspectie, zoals gebruikelijk in deze periode, extra inspecties uitgevoerd. Ook worden de bouwbedrijven gevraagd om hun werknemers goed voor te lichten en te instrueren over veilig en gezond werken.

Als ondersteuning in deze voorlichting biedt de Arbeidsinspectie zowel een brochure als een poster aan met belangrijke aandachtspunten. Deze onderwerpen worden verduidelijkt met illustraties van wat wel en niet goed is.

Veilig en gezond werken is een gezamenlijke taak, wat begint met nadenken en bespreken hoe de werkzaamheden veilig en gezond kunnen worden uitgevoerd. Omdat er op de bouwlocatie vaak meerdere bedrijven tegelijk werkzaamheden uitvoeren, is het ook belangrijk dat de bedrijven met elkaar, onder leiding van de hoofdaannemer, afspraken maken over de veiligheid op de bouwplaats.

In de bouw wordt er ook vaak op hoogte gewerkt, wat gevaarlijk kan zijn. Een val vanaf een hoogte van 2,5 meter kan leiden tot ernstig letsel of zelfs tot een dodelijk ongeval. Mede hierdoor is het van essentieel belang om samen na te denken over het veilig werken en om de juiste maatregelen te nemen. 

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo