Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege verlengt termijn om te participeren in het samenstellen van bestuursprogramma

Kralendijk – In eerste instantie heeft het Bestuurscollege 2 mei 2019 aangegeven als de uiterste datum waarop organisaties nog hun lijst met punten die van belang zijn voor het bestuursprogramma voor de komende vier jaar kunnen indienen. Er zijn tot nu toe veel positieve reacties binnengekomen en wij zijn bijzonder dankbaar voor de feedback die wij ontvangen hebben.

Na een eerste evaluatie en na met verschillende partijen en organisaties die nog aan hun prioriteitenlijst werken gesproken te hebben, heeft het Bonairiaanse eilandbestuur besloten de termijn voor indiening te verlengen tot 15 mei 2019. Wij vragen alle organisaties en instanties die hun punten die van belang zijn nog niet hebben ingediend, om dit vóór 15 mei 2019 te doen. Dit geldt ook voor alle inwoners die hun bijdrage willen leveren m.b.t. de formulering van het bestuursprogramma door middel van het indienen van punten die hiervoor van belang zijn.

In het coalitieakkoord MPB-UPB van 3 april 2019 is als doel gesteld dat het nieuwe Bestuurscollege binnen 60 dagen een bestuursprogramma voor de komende 4 jaar zal presenteren. Het nieuwe Bestuurscollege wenst een bestuursprogramma te creëren dat door de gehele gemeenschap gedragen wordt. Om deze reden heeft het Bestuurscollege op 18 april 2019 naar de meeste instanties en organisaties op Bonaire een brief doen uitgaan, zodat zij allemaal hun punten die van belang zijn voor het bestuursprogramma kunnen indienen, opdat het Bestuurscollege daar rekening mee kan houden in de komende 4 jaar.

Als u uw punten die van belang zijn nog niet hebt ingediend en u wenst dit alsnog te doen, dan kunt u de informatie naar het volgende e-mail adres sturen: postenarchief@bonairegov.com. Ook willen wij meedelen dat er bij onze afdeling Post & Archief, gelegen aan de Kaya Grandi 51, ook een brievenbus staat waar u gebruik van kunt maken. Wij danken allen die reeds hun punten of ideeën hebben opgestuurd en wij zijn blij om te zien hoeveel personen en organisaties het belangrijk vinden om bij te dragen aan de ontwikkeling van Bonaire

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo