Economie

Durft nieuw BC verhoging Head Tax cruiseschepen wel door te zetten?

cruise seizoen

Cruiseschepen zorgen voor inkomsten, maar betekenen ook een belasting voor de natuur en infrastructuur.

Kralendijk- Weinig zaken brengen zo’n felle discussie teweeg als die tussen vóór- en tegenstanders van het cruisetoerisme, als het gaat om de voor- of nadelen die dat met zich meebrengt voor het eiland.

Rocargo

Voorstanders zien vooral de voordelen als het gaat om de werkgelegenheid en het feit dat de cruiseschepen per jaar vele toeristen naar het eiland brengen die hier geld uitgeven, al is het maar aan een ijsje of een souvenir.

Tegenstanders wijzen op het feit dat de cruisepassagiers nauwelijks worden belast bij het aandoen van het eiland en het bezoek van de grote drommen mensen een belasting betekent van het milieu in de vorm van afvalwater, een groter wordende afvalberg en nog meer belasting voor het reeds onder druk staande koraalsysteem.

Inmiddels geven de opeenvolgende bestuurscollege’s al jaren ‘niet thuis’ als het gaat om de verhoging van de belasting, de zogenaamde ‘head tax’ die cruisemaatschappijen betalen over het aantal toeristen die zij naar het eiland brengen. De belasting ligt al bijna 10 jaren op een magere 2 dollar per cruisepassagier. Zelfs rekening houdend met een heel matige inflatie van zo’n 2% per jaar, betekent dit dat Bonaire, per cruisepassagier, anno 2019 relatief gezien 20% minder verdient per cruisepassagier, dan in het jaar 2009 het geval was.

Er ligt al jaren een voorstel om de head tax te verhogen naar $3,50 per cruisepassagiers, ofwel een verhoging van 50%. Zelfs indien de verhoging nu zonder dralen wordt doorgevoerd gaat het -in absolute dollar termen- om een relatief kleine verhoging.

Besluit al genomen
De vraag die zich nu voordoet is of het nieuwe bestuurscollege, gevormd door MPB en UPB de geplande verhoging wel door durven te zetten. Gedeputeerde van Economische Zaken, Elvis Tjin Asjoe, zegt in gesprek met Bonaire.nu dat het BC de beslissing voor het verhogen van de head tax al heeft genomen.

Onderzoekers van de University of Central Florida (UCF) constateerden in een in 2017 uitgebrachte rapportage dat het Cruise Toerisme wel degelijk een behoorlijke economische impact heeft op het eiland. Zo gaven cruisetoeristen in het jaren daarvoor jaarlijks ongeveer 3.2 miljoen dollar uit op het eiland. Zij becijferden ook dat elke cruisetoerist gemiddeld ruim 54 dollar op het eiland achterlaat.

Toch wijzen de onderzoekers van UFC ook op het feit dat het cruisetoerisme dient te worden gekanaliseerd, er meer economisch nut uit het cruisetoerisme dient te worden gehaald en het eiland er tegelijkertijd voor moet zorgen dat de natuur van het eiland minder wordt belast.

Concreet pleit het rapport, dat werd opgesteld onder auspiciën van toerisme-expert Robertico Croes, er onder meer voor om het aantal cruisetoeristen dat Klein Bonaire bezoekt of een duik maakt in het Bonaire Marine Park tot een bepaald aantal per jaar te beperken.

Progressieve belasting bij overschrijding kritische grenzen
Overigens stellen de onderzoekers ook voor om geen vast, maar een ‘progressieve head tax’ in the voeren. “Het (Stratgische Toerisme) Masterplan beveelt aan om de head tax te verhogen tot 5 dollar per person en om een ​​progressieve head tax in te voeren; een omgekeerd systeem zoals toegepast op Aruba. Met andere woorden, wanneer de hoeveelheid cruisepassagiers hoger is dan 250.000, om een hogere head tax te heffen in de orde van grootte van 10 dollar per persoon en bij het overschrijden van 300.000 (cruisetoeristen, red.) om een ​​head tax van 20 dollar te heffen”, aldus de onderzoekers.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo