Nieuws van Bonaire

Onafhankelijk onderzoek naar ‘zorgen’ over bestedingen door LVV Bonaire

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Den Haag – De signalen dat er bij de dienst Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) op Bonaire niet goed is omgesprongen met de financiën zijn aanleiding voor nader onderzoek.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de commissie die op dit moment toch al een periodiek Interdepartementaal Onderzoek Koninkrijksrelaties (IBO KR) doet gewezen op de signalen, zo schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer. ,,Er bestaan zorgen over de besteding van landbouwmiddelen door de dienst LVV. Dit is dan ook onder de aandacht gebracht van de voorzitter van het Interdepartementaal Onderzoek Koninkrijksrelaties met de vraag om deze kwestie te betrekken bij het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd.” De IBO-commissie is eind 2018 geïnstalleerd en gaat onafhankelijk te werk.

Los van het onderzoek naar de financiën van de LVV was al in Bestuursakkoord vastgelegd dat het disfunctioneren van de dienst zou worden geanalyseerd door het Eilandbestuur, de Rijksdienst Caribisch Nederland en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De dienst heeft sinds 2010 jaarlijks een miljoen euro subsidie uit Den Haag ontvangen, maar heeft weinig gepresteerd.

Knops noemt het ontwikkelen van de landbouw op Bonaire van belang. ,,Het vergroot de eigen voedselvoorziening en draagt bij aan economie en armoedebestrijding. Door wisselingen in de samenstelling van bestuurscolleges in de afgelopen jaren zijn er geen eenduidige keuzes gemaakt en is er weinig voortgang geboekt. In het Bestuursakkoord met Bonaire zijn hier echter goede afspraken over gemaakt”, aldus Knops.

,,Het creëren van randvoorwaarden voor duurzame landbouw staat voorop. De reorganisatie van de dienst LVV is daarbij cruciaal om de lange termijn landbouwontwikkeling te ondersteunen en investeringen van ondernemers en de eigen overheid te waarborgen. De eerste stappen naar duurzame landbouwontwikkeling zal ik in lijn met het Bestuursakkoord en in nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Openbaar Lichaam Bonaire inzetten.”

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo