Nieuws van Bonaire

Succesvolle bijeenkomst afdelingen Burgerzaken Caribisch Nederland, Aruba, St. Maarten en Curaçao

Kralendijk – Recentelijk zijn de hoofden van de afdeling Burgerzaken van Caribisch Nederland, Aruba, Curaçao en St. Maarten bijeengekomen voor de tweejaarlijkse vergadering. De bijeenkomst genaamd PIVA was een succes en van groot belang.

Op maandag 15 en dinsdag 16 april zijn leden van het Platform voor Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA), op Curaçao, bijeengekomen. Doel van dit platform is om twee keer per jaar met elkaar in dialoog te gaan en bespreken wat nodig is om de kwaliteit van persoonsgegevens, een goede registratie van (nieuwe) persoonsgegevens te kunnen borgen, samenwerking tussen de eilanden en Nederland te kunnen versterken en zorgdragen voor de juiste besluitvorming vanuit bestuurlijk niveau. Dit keer was het thema van de bijeenkomst ‘Zonder visie geen missie, zonder actie geen succes’.

Het PIVA-platform wordt gevormd door de hoofden van de afdelingen burgerzaken uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, St. Maarten, kabinetten van gouverneurs van de Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en het ministerie van BZK, afdeling DIO. Maar liefst 34 personen waren aanwezig en diverse leden hebben een presentatie gehouden. Er is concreet ingegaan op de toekomst en ontwikkeling van het PIVA Platform en de acties die er nodig zijn om de ambities die er zijn te matchen met de activiteiten die nodig zijn om deze te kunnen realiseren. Het is nu aan de betrokken landen om door te gaan met het werk en om verder te gaan met kwalitatieve digitalisering van persoonsgegevens.

2019 is extra speciaal voor het platform omdat het dit jaar voor 20 jaar bestaat. Tijdens een diner is hierbij stilgestaan. Pacheco Römer, de allereerste PIVA Platform voorzitter, was tijdens het diner ook aanwezig en heeft de geschiedenis van PIVA in het kort gedeeld met de aanwezigen. De Minister van Bestuur Planning en Dienstverlening Armin Konket was ook aanwezig tijdens het feestelijk diner.

De leden blikken terug op een constructieve samen zijn.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo