Nieuws van Bonaire

Centraal Dialoog Bonaire stelt twee nieuwe verklaringen vast

De Centraal Dialoog Bonaire (CD) is eind 2018 als overlegorgaan geïnstalleerd. Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van het OLB, USIBO, werkgevers (BBE, BONHATA, BHG) en de Kamer van Koophandel en staat onder leiding van de gezaghebber als voorzitter en van een vicevoorzitter.

De Centraal Dialoog wil draagvlak ontwikkelen voor een beleid gericht op een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Bonaire. Op 18 april 2019 zijn er twee verklaringen vastgesteld: een over de viering van Dia di Rincon (Verklaring Centraal Dialoog 3) en een over het coalitieakkoord en Centraal Dialoog (Verklaring Centraal Dialoog 4).

Eerder dit jaar hebben er al vergaderingen plaatsgevonden. Op 5 februari 2019 heeft de Centraal Dialoog ook twee verklaringen vastgesteld, te weten de Verklaring over de uitvoering van het bestuursakkoord 2018-2022 (Verklaring Centraal Dialoog 1) en verlaging werkgeverslasten 2019 (Verklaring Centraal Dialoog 2).

Rocargo

Bijlagen :

CD Verklaring 3 inzake Dia di Rincon

CD Verklaring 4 inzake coalitie-akkoord

 

Deel dit artikel