Nieuws van Bonaire

CBS van start met het huurwoningen onderzoek op Sint-Eustatius

Kralendijk – Vanaf half april tot en met half mei van dit jaar zal het CBS, op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het huurwoningen onderzoek op Sint-Eustatius uitvoeren. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de kenmerken van huurwoningen. 

De informatie van het onderzoek zal door de overheid worden gebruikt om de huidige regelgeving met betrekking tot huurprijzen te verbeteren. In het kader van het verbeteren van de sociale woningmarkt en het stimuleren van goed onderhoud moet er meer gelijkheid zijn tussen de huurprijzen van publieke en private verhuurders, waarbij de huurprijs wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de woning. Aan de hand van de gegevens, die worden verzameld door het CBS, kan een puntenstelsel worden ontwikkeld om een woning te waarderen. Op basis hiervan kan het bestuur van het Openbaar Lichaam een huurcommissie instellen, een onpartijdige organisatie die huurders en verhuurders helpt door voorlichting te geven, onderzoek te doen, te bemiddelen bij hun conflict of, indien nodig, het conflict formeel te beslechten door een uitspraak te doen, bindend voor beide partijen.

Rocargo

Het huurwoningen onderzoek is een steekproefonderzoek onder bewoners van huurwoningen. Interviewers van het CBS zullen 260 huurwoningen op het eiland bezoeken om kenmerken van de woningen te registeren. Het gaat om kenmerken zoals de locatie, de huurprijs, type woning en het aantal bad- en slaapkamers.

Het CBS is wettelijk verplicht om alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen. Hierbij heeft het CBS verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle interviewers zijn in het bezit van een legitimatiebewijs van het CBS. Op verzoek moet de interviewer zich kunnen identificeren, zodat iedereen er zeker van kan zijn dat de gegevens door het CBS wordt verzameld.

Het CBS en het Openbaar Lichaam Sint-Eustatius bedanken van tevoren alle personen die willen meewerken aan het onderzoek. 

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met het CBS via +599 717 8676 of via caribischnederland@cbs.nl.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo