Luchtvaart & Reizen

Knops: BES-Air voldoet niet aan voorwaarden vergunning

Initiatiefnemer Wim Hesseling klaagde over bureaucratie, maar krijgt voorlopig nul op het rekest.
Wim-Hesselink

Initiatiefnemer Wim Hesseling klaagde over bureaucratie, maar krijgt voorlopig nul op het rekest.

Kralendijk/Den Haag- BES-Air voldoet nog geenszins aan de vereisten om te kunnen starten met de vluchtuitvoering tussen de BES-eilanden. Dat kan worden afgeleid uit de brief die staatssecretaris Knops hierover aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De brief van Knops is een reactie op berichten als zou het opstarten van de vluchten worden gehinderd door een overmaat van bureaucratie aan Nederlandse zijde. Volgens de brief van Knops is daar geen sprake van.

“De ambities van de heer Hesselink om met zijn bedrijf de BES-eilanden via de lucht met elkaar te verbinden, zijn mij bekend. Om te kunnen starten heeft BES Air BV een exploitatievergunning nodig, af te geven door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Daarover is de heer Hesselink al langere tijd in gesprek met de ILT”, aldus Knops.

Volgens Knops stelt de ILT stelt zich op het standpunt dat onder de huidige regelgeving geen exploitatievergunning kan worden afgegeven aan BES Air BV, onder andere door het ontbreken van een Air Operators Certificate (AOC) en omdat niet wordt voldaan aan de eisen in het Besluit geregeld en ongeregeld luchtvervoer BES, waaronder het beschikken over vliegtuigen.

Betaalbare verbindingen
Overigens zegt Knops in zijn brief ook dat het onderwerp van betaalbare (vlieg)verbindingen wel zijn aandacht heeft. “De heer Hesselink brengt zijn casus in verband met de wens van de regering om tot betaalbare en betrouwbare verbindingen te komen tussen en naar de Caribische eilanden van het Koninkrijk. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een onderzoek naar de connectiviteit binnen het Caribisch gebied uitgevoerd, dat onlangs aan uw Kamer is aangeboden (Kamerstuknummer 31 936, nr. 581). Het rapport schetst ontwikkelingen, publieke belangen en mogelijkheden voor het (lucht)transport in de Caribische delen van het Koninkrijk”, aldus Knops in zijn brief aan het Nederlandse Parlement.

De staatssecretaris schrijft verder dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat zal dit jaar in samenspraak met de landen en openbare lichamen, opties gaan verkennen om de mate van connectiviteit tussen Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius alsmede tussen Bonaire en Curaçao te verbeteren.

Deel dit artikel