Nieuws van Bonaire

Beukenboom verlaat na 25 jaar de politieke arena

Beukenboom verlaat na 25 jaar de politieke arena

Beukenboom: Thema’s nu belangrijker dan partijpolitiek

Kralendijk – De vergaderingen van de Eilandsraad stonden vroeger in het teken van partijpolitiek en persoonlijke aanvallen. Tegenwoordig zijn ze meer gericht op de inhoud. Dat zei Robby Beukenboom, tot vorige week nog Eilandsraad lid voor de FSP bij de laatste vergadering van de  oude Eilandraad. Beukenboom was jarenlang een van de boegbeelden van de PDB, vorig jaar stapte hij uit die partij en richtte de FSP op. Hij verlaat de politieke arena nadat hij sinds 1994 voor de PDB afwisselend actief was als Eilandsraadslid en gedeputeerde, bij de laatste verkiezingen behaalde de FSP geen zetel.

In zijn toespraak gaf Beukenboom ruiterlijk toe dat hij zich in het verleden ook schuldig heeft gemaakt aan de oude manier van politiek bedrijven. “Ik kan niet ontkennen dat ik een goede pupil was van mijn meesters, maar ik kan met trots zeggen dat wij leidend waren op het moment dat we voor het eilandsbelang moesten kiezen. Dan worden alle andere belangen ondergeschikt aan het eilandsbelang.”

De nestor van de lokale politiek wees de gezaghebber als voorzitter van de Eilandsraad en de Eilandsraadsleden erop dat ze het eilandsbelang altijd voorop moeten stellen. “Aan de voorzitter die als autoriteit de voorzittershamer in handen heeft, wil ik zeggen: Zorg ervoor dat niets u van het juiste pad van het  algemeen belang laat afdwalen.  En aan de Eilandsraadsleden zeg ik : Het kiezersvolk heeft urenlang in de rij gestaan om op jullie te stemmen. Vergeet dat niet en kom op voor hun belangen.”

Bij de laatste vergadering van de Eilandsraad is ook afscheid genomen van de leden die geen deel uitmaken van de nieuwe raad. Het gaat onder andere om Maritza Silberie van de UPB en Jeanuska Raphaela van dezelfde partij. Afgezien van Beukenboom maakt partijgenoot Marugia Janga van de FSP ook geen deel uit van de nieuwe Eilandsraad. 

De politiek leider van de FSP verklaarde in zijn speech dat hij in zijn politieke carrière zich met veel liefde en toewijding heeft ingezet voor de landbouw, veeteelt, de visserij en het milieu. De laatste jaren was de aandacht meer gericht op het sociaal welzijn van de bevolking.  Als Eilandsraadslid steunde Beukenboom de coalitie die zich inzette voor sociale woningbouw, huursubsidie, kinderbijslag, crèches, de verhoging van de bijstand, het minimumloon en het pensioen.

In zijn toespraak benoemde het Eilandsraadslid ook het masterplan voor Bonaire. Dat plan moet nog geactualiseerd worden. ,, Het oude BC had al besloten om dit plan te actualiseren, het is nu aan het nieuwe bestuur en de Eilandsraad om dat af te ronden. Afgezien van de uitdagingen die in het Bestuursakkoord worden genoemd, zijn er ook nog andere zoals de zorg voor koraalriffen, en de verhoging van de inkomens van burgers.”

Aan het slot van zijn toespraak liet Beukenboom doorschemeren dat hij misschien na verloop van tijd in de politiek terugkeert. Hij richtte zich tot de Eilandsraadsleden met de woorden: ”Als jullie met het schip in de Caribische zee varen, kijk achterom, dan zien jullie mij zwemmen in onze heerlijke zee. Iedere keer dat ik in zee spring keer ik nog jonger terug. En heb ik nog meer kracht om door te gaan om mijn oor te luister te leggen bij het hart van mijn Bonairiaans volk.”

Deel dit artikel