Nieuws van Bonaire

Minister Van Nieuwenhuizen verzwijgt tegenover de Eerste Kamer problemen bij rioolwaterzuivering op Bonaire

SONY DSC

Door René Zwart

Den Haag – Hoewel het 35 miljoen euro kostende rioolwaterzuiveringsproject op Bonaire nog altijd niet is afgerond zwijgt minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat daar in een brief aan de Eerste Kamer over. In reactie op de vraag van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties hoe het er met het project voorstaat doet de bewindsvrouw of er geen vuiltje aan de lucht is.

,,Om de achteruitgang van het koraal rondom Bonaire te stoppen is met subsidie van de Europese Commissie (EC) een aanvullende subsidie van mijn ministerie een rioleringssysteem en een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. De EC heeft de subsidie verstrekt onder de voorwaarde dat Bonaire een afvalwaterheffing invoert om zo de exploitatiekosten te kunnen dekken. Sinds medio 2014 wordt het afvalwater gezuiverd, waarmee de lozing van ongezuiverd afvalwater in zee sterk is afgenomen. Ik ben met Bonaire in gesprek over de invoering van de afvalwaterheffing. Tot de invoering daarvan draag ik met een basissubsidie bij aan de dekking van de exploitatiekosten”, schrijft de bewindsvrouw.

Wat Van Nieuwenhuizen echter verzwijgt is dat het project slechts ten dele is opgeleverd. Over een essentieel deel – de levering van gezuiverd afvalwater (zogeheten grijs water) aan onder meer de hotels voor het besproeien van hun tuinen – wordt al jaren ruzie gemaakt en uitzicht op een oplossing is er niet. Het is wel enigszins verklaarbaar waarom de minister het er niet over wil hebben: als de Europese Commissie ontdekt dat het project na al die jaren nog niet gereed is kan Brussel wel eens die 20 miljoen euro subsidie terug eisen.

Ontevredenheid heerst er ook onder de hotels. Omdat zij nog steeds geen grijs water kunnen afnemen moeten zij noodgedwongen hun tuinen met 10 tot 15 keer duurder drinkwater besproeien.

Rocargo
Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo