Nieuws van Bonaire

Wereld Water Dag

Foto: Yvon Jaspers
Door Nos ta biba di naturalesa

World Water Day valt jaarlijks op 22 maart. Wereldwijd staan we dan stil bij het belang van water voor ons allen. Twee van de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s) hebben direct te maken met het duurzaam gebruik van water. Het gaat om doelstelling 6: “Het waarborgen van toegankelijkheid en duurzaam beheer van water” en doelstelling 14: “Het behouden en duurzaam gebruiken van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen”.

Water heeft in onze samenleving verschrikkelijk veel functies. Denk aan: drinken, koken, wassen, recreatie, vissen, irrigeren, landbouw, veeteelt, transport, enzovoorts. Vanwege dit grote belang moeten we de waterkwaliteit beschermen en zo nodig verbeteren. Ons drinkwater maken we uit zeewater, dus voor de volksgezondheid is een goede waterkwaliteit belangrijk. En we zwemmen in zeewater. De vissen die we vangen en eten moeten ook goed gezond zijn.

Verder drijft ons toerisme, en daarmee onze economie, voor een groot deel op water. Voor ons eiland, dat wereldwijd bekend is vanwege de unieke onderwaternatuur, is het in stand houden van de koraalriffen noodzakelijk. De koraalriffen beschermen ons ook tegen vloedgolven door orkanen.

Ons huishoudelijk afvalwater, uit de keuken, douche, wasmachine en toilet, bevat de voedingsstoffen stikstof en fosfaat. We moeten er voor zorgen dat dit afvalwater niet in de bodem, het grondwater en de zee terecht komt. Want koralen hebben een voedselarme omgeving nodig. Teveel voedingsstoffen in het water leidt tot overbemesting. En dat vinden algen heerlijk. Die kunnen het koraal overwoekeren en verstikken. In ons afvalwater zitten ook fecaal coli bacteriën (onder meer E-coli) die afkomstig zijn uit poep. Die bacteriën veroorzaken maag-darminfecties, aandoeningen van de luchtwegen, oor- en oogontstekingen en huidaandoeningen. Ook kunnen tyfus en hepatitis veroorzaken. We moeten dus de kwaliteit van ons zeewater goed in de gaten te houden.

In 2007 heeft het land Nederlandse Antillen een rapport uitgebracht over milieunormen. Het rapport bevat ook normen voor zeewater en binnenwateren, maar die zijn nog niet van kracht. De meest strenge normen zijn waarden die genoemd worden om koraalriffen te beschermen. Dit is een waarde van 0,014 milligram stikstof per liter. Voor fosfaat is dat 0,003 milligram per liter. Voor bacteriën is de norm 100 kolonies fecaal coli per 100 milliliter. Dat is een basisnorm zodat overal gezwommen kan worden zonder dat de volksgezondheid in gevaar komt. Voor recreatie is de norm nog veel lager, omdat deze waarde in het algemeen niet overschreden wordt op onze eilanden. Het rapport staat op de website www.bibadinaturalesa.com onder downloads.

Om verschillende redenen is het belangrijk om te werken aan een goede waterkwaliteit door normen te stellen en deze ook na te leven. In de eerste plaats is een goede waterkwaliteit belangrijk voor onze gezondheid. Vervuild zwemwater bedreigt de gezondheid van lokale bevolking en toeristen. Indirect wordt de volksgezondheid ook aangetast door het eten van vis en andere zeedieren die in vervuild water leven. Vervuild grondwater is ook gevaarlijk voor de gezondheid. Onze kinderen kunnen in aanraking komen met opgepompt grondwater dat we voor onze tuin gebruiken. En vee dat water van slechte kwaliteit uit waterputten drinkt, kan gezondheidsschade en verminderde groei oplopen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met ons water als hulpbron.

Deel dit artikel

Rocargo

Rocargo

Rocargo

Rocargo