Nieuws van Bonaire

Bestuurscollege heeft dienstverlening aan burgers verbeterd

Verzoeken van burgers worden binnen zes weken afgehandeld

Rocargo

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft maatregelen genomen die ervoor moeten zorgen dat alle verzoeken van burgers in een tijdsbestek van maximaal zes weken worden afgehandeld. De dienstverlening aan het publiek wordt op deze manier verbeterd. Dit betekent dat burgers niet lang hoeven te wachten om te weten wat er met hun verzoek is gedaan, of dat ze niets meer horen vanaf het moment dat ze een overheidsdienst benaderen met een verzoek. Het BC heeft op 28 februari een nieuwe manier van werken goedgekeurd om verzoeken te behandelen. Het doel is   om de dienstverlening te verbeteren en te perfectioneren. 

Het besluit is genomen na intensief overleg tussen het BC en alle directoraten. In het Bestuursakkoord heeft het BC zich verplicht om de dienstverlening aan het publiek te verbeteren. Met de nieuwe manier om verzoeken te behandelen, komt het bestuur de gemaakte afspraak na. Het Bestuurscollege is blij en trots dat het Openbaar Lichaam Bonaire nu over vier directeuren beschikt. De directeuren zijn samen met het bestuur erin geslaagd om in een korte tijd een oplossing te vinden voor de manier waarop bijvoorbeeld verzoeken voor vergunningen, klachten, verzoeken om hulp worden afgehandeld.

Het bestuur is zich bewust dat er in het verleden klachten waren over de dienstverlening van de verschillende afdelingen. Het college is daarom akkoord gegaan met een nieuwe werkwijze om de verzoeken bij de verschillende diensten te behandelen. De nieuwe werkwijze houdt onder andere in dat nadat een verzoek bij een afdeling is binnen gekomen, de burger meteen wordt geïnformeerd. De burger wordt ook geïnformeerd binnen hoeveel tijd hij/zij antwoord krijgt. Terwijl het verzoek, de klacht, of een vraag om hulp bijvoorbeeld in behandeling wordt genomen, wordt regelmatig gecontroleerd hoe de behandeling verloopt. Dit is om te garanderen dat het verzoek binnen zes weken wordt afgehandeld.

Het kan gebeuren dat de betrokken afdeling bij complexe zaken niet in staat is om aan de termijn van zes weken te voldoen. In zo’n geval wordt de burger op tijd geïnformeerd en wordt ook meegedeeld binnen hoeveel tijd hij/zij  antwoord krijgt. Met ingang van 1 maart 2019 worden alle verzoeken die bij de afdelingen binnenkomen, volgens de nieuwe manier van werken behandeld.

Het bestuur is zich bewust dat er verzoeken zijn die al een tijd geleden zijn ingediend. Deze verzoeken zijn nog niet in behandeling genomen. Het BC heeft besloten om deze gevallen zo snel mogelijk aan te pakken. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid verzoeken van lang geleden wordt terug gedrongen en dat de achterstand wordt ingehaald. De overheid werkt hard hieraan.

Het BC vertrouwt erop dat de nieuwe werkwijze die per 1 maart is ingegaan, het gewenste resultaat zal hebben. Het is goed om rekening te houden dat wanneer een nieuwe werkwijze wordt ingevoerd, er gaande de rit zaken zijn die misschien niet lopen zoals dat gewenst is. En dat het nodig is om dan kleine aanpassingen aan te brengen. Het bestuur rekent erop dat burgers begrip hebben als blijkt, dat er bij de  nieuwe werkwijze zaken zijn die niet goed lopen en kleine veranderingen vereisen.

Deel dit artikel