Nieuws van Bonaire

Gezaghebber Rijna: ‘Handleiding integriteit voor bestuurders’ is ook voor politici op Bonaire verplichte leesstof

 

Door Koninkrijksrelaties.Nu

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft aan de vooravond van de eilandsraadsverkiezingen de politieke partijen op Bonaire per brief gewezen op het belang van integer bestuur. Hij doet dat mede naar aanleiding van de door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepresenteerde ‘Handleiding basisscan integriteit voor bestuurders’. ,,Verplichte leesstof voor allen die actief zijn in de politiek en het openbaar bestuur op Bonaire”, zegt Rijna die de handleiding op de website van het openbaar lichaam heeft geplaatst.

Bij de presentatie benadrukte Ollongren dat de handleiding er ‘uiteraard’ ook is voor Caribisch Nederland. ,,Integriteit van politieke ambtsdragers is cruciaal in onze democratie. Het gaat om het vertrouwen van burgers in de overheid. Het is voor alle Nederlanders van belang dat we integere bestuurders hebben”, aldus de bewindsvrouw.

Rijna is het daar van harte mee eens. ,,De handleiding helpt bij het versterken van een goed functionerend, integer en weerbaar bestuur. Ik vind daarom dat iedereen die actief is in de politiek en het bestuur het document zou moeten lezen.” De gezaghebber  heeft de partijen per brief geattendeerd op het bestaan van de handleiding en opgeroepen er naar te leven.

,,We hebben op Bonaire al een programma voor bestuurders en ambtenaren. Dat stopt niet na benoeming. Denk aan trainingen en het aanscherpen van gedragscodes. Als bestuurders eenmaal zitten krijgen ze een risicoprofielgesprek waarin hun persoonlijke risico’s en hoe die te beheersen centraal staan. Dat is een verantwoordelijkheid van individuele gedeputeerden zelf, maar ik bied ze graag extra ondersteuning van experts. In Nederland is er al veel ervaring mee opgedaan en de bestuurders reageren enthousiast. Die ervaring nemen we graag mee naar Bonaire”, aldus Rijna.

,,We hebben voor de verkiezingen al gezorgd voor een gedragscode en een gentle agreement voor de huidige eilandsraadsleden, ik hoop dat de nieuwe eilandsraad dat goede voorbeeld volgt. Integriteit en politieke professionaliteit verdient niet alleen rond de verkiezingen, maar continu aandacht.” De gezaghebber zou het mede daarom toejuichen als de politieke partijen op Bonaire zich aansluiten bij het door minister Ollongren opgerichte netwerk Weerbaar Bestuur.

 

 

Deel dit artikel