Nieuws van Bonaire

Uitvoering ZVK charter vluchten Saba – St. Maarten na overleg met artsen, openbaar lichaam en gemeenschapsleiders

Kralendijk – Het besluit om vanaf 4 maart te beginnen met rechtstreekse chartervluchten van Saba naar Sint Maarten v.v., vloeit voort uit kritiek van zowel verzekerden  als de artsen op Saba en Sint Maarten over de vaak voorkomende situatie dat er geen stoelen beschikbaar zijn bij Winair. Dit veroorzaakt ook veel ongemak voor onze verzekerden, die voor medisch consult of  behandeling naar Sint Maarten en elders zijn verwezen.

Het is wellicht bekend dat Winair vorig jaar haar vluchtschema tussen de eilanden in de nasleep van de orkanen Irma en Maria heeft aangepast, wat heeft geresulteerd in een aanzienlijke vermindering van de beschikbare stoelen op vluchten van en naar Sint Maarten. Dit ongemak heeft vaak geleid tot onnodig verblijf voor onze verzekerden, terwijl de capaciteit van de hotels op Sint Maarten nog niet optimaal is. Vervolgens veroorzaakte de beperkte beschikbaarheid van stoelen een ernstig planningsprobleem voor de verwijzende artsen op Saba, omdat zij voor onze verzekerden niet op een efficiënte manier afspraken  in het buitenland kunnen maken. 

Rocargo

Beslissing

Een andere overweging die  heeft  geleid tot onze beslissing om deze chartervluchten uit te laten voeren, is dat verzekerden  vanwege hun fysieke beperkingen gemakkelijk kunnen in- en  uitstappen bij  het vliegtuig van Winair. ZVK heeft sinds september 2018 nauw overleg gevoerd over deze ongemakken met het bestuur en de artsen van de Saba Health Care Foundation en ook met leden van het Bestuurscollege van Saba en gemeenschapsleiders van Saba. Uiteindelijk  zal ZVK  Winair blijven gebruiken voor reizen via Sint Maarten naar Curaçao en verder.

Wegtransport

Met betrekking tot de kwestie van wegtransport; de pick-up service die geboden werd  voor alle verzekerden op het eiland door Accessible Ventures,  van en naar  behandelingscentra op het eiland en van en  naar de luchthaven, bij medische uitzendingen in het buitenland, werd opgestart als een ’tijdelijke maatregel’ in de directe nasleep van de orkanen Irma en Maria. Overeenkomstig de bepalingen ‘Regeling Aanspraken Zorg BES’, hebben personen recht op wegtransport als zij hiervoor in aanmerking komen gezien de noodzaak en de passende verlening van zorg. Met andere woorden, het is de arts die speciaal transport kan aanvragen, met voorafgaande goedkeuring van ZVK. Daarnaast ontvangen alle verzekerden die vanuit Saba voor een medische uitzending  reizen, een vergoeding van USD 30,00 ter dekking van de kosten voor vervoer van en naar de luchthaven van Saba.

Ons kantoor op Saba heeft deze beleidsaanpassingen al naar onze verzekerden gecommuniceerd . Onze verzekerden op Saba en de Sabaanse gemeenschap, kunnen ervan verzekerd zijn dat ZVK constant toezicht houdt op haar activiteiten en – wanneer dat nodig is – aanpassingen zal doen, met het doel om efficiënte gezondheidszorg te bieden voor alle verzekerden op Saba, Bonaire en Sint Eustatius.

Deel dit artikel