Nieuws van Bonaire

Overheid en Stinapa zetten oliebooms in om sargassum tegen te houden

Met een machine werd dit vandaag verwijderd van het strand maar verwacht wordt dat er dagelijks weer eenzelfde hoeveelheid zal aanspoelen.

Kralendijk – Sinds enkele dagen spoelt er sargassum aan op Bonaire. Dit gebeurde ook vorig jaar maart in abnormale hoeveelheden. Op dit moment gaat het nog niet om de grote hoeveelheden die vorig jaar voor een crisis situatie zorgde waar uiteindelijk het leger aan te pas moest komen. 

Rocargo

Stinapa heeft vandaag samen met de havenmeester drijvende “booms” ingezet in een deel van Lac ter bescherming van de mangroves. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft de leiding over milieu-incidenten die van buiten komen, zoals sargassum en werkt nauw samen met het Havenkantoor en Stinapa. 

Op basis van de evaluatie van het sargassum incident van vorig jaar, en op basis van de unanieme aanbeveling van het COPI (brandweer, politie, e.a.) heeft de zgn. “Oranje kolom”, dat wil zeggen het OLB, de leiding. De eilandsecretaris coördineert. Stinapa levert ondersteuning met natuur specifieke kennis en mitigeert het incident op kritische locaties zoals de mangroven.

Vorig jaar is het gehele incidentmanagement verricht onder regie en grotendeels door Stinapa en vrijwilligers, later aangevuld met enkele pelotons uit het leger. Daardoor was de gehele Stinapa organisatie ruim twee weken lang uitsluitend bezig met een incident dat eigenlijk een milieu/ en volksgezondheidsissue is. Stinapa werd hierdoor op zeer hoge kosten gejaagd welke nooit door het OLB zijn vergoed.

De Kustwacht monitort momenteel dagelijks of er nog grote hoeveelheden zeewier naar Bonaire komen. Op dit moment ziet de kustwacht geen grote stukken sargassum richting Bonaire drijven.

Rocargo

De bedrijven rondom Sorobon hebben zelf inmiddels de huidige aangespoelde sargassum zo veel mogelijk opgeruimd. Sargassum is volkomen onschadelijk, maar kan als het aanspoelt gaan rotten wanneer het niet wordt opgeruimd. Dit zorgt voor een zeer onaangename geur. 

Sargassum is een zeewier afkomstig uit de Sargassozee, ten oosten van Bermuda in de Atlantische Oceaan. Sargassumzeewier is geen onbekend verschijnsel in de Cariben. Door stroomwisselingen en temperatuurstijging in de Atlantische Oceaan raken delen van het zeewier los en drijven dan richting de eilanden.

 

Deel dit artikel