Wonen

Basisschool voortgezet onderwijs en Crèche op Bonaire

School en Creche op Bonaire

Basisschool voortgezet onderwijs en Crèche op Bonaire

Voor werkende ouders is het handig een goede opvang te hebben voor de allerkleinste kinderen. Veelal zijn de crèches tussen  7 en half 8  geopend. Ideaal voor bedrijven die meestal al om 8 uur open gaan.

Kinderopvang | Crèche

Kinderopvang Dopey

Kaya Utrecht 13B & C
telefoon +599 717 3343
Mobiel +599 786 2202
www.kinderopvangdopey.com

Hardin di Chikitin
Kaminda Lagun z/n
Tel : 717-2830

TIP Krèsh Bon Kuido
Kaya Maria C. Hellmund-Boom 1
Tel : 717-8911 
www.kreshbonkwido.com

Speelschool Jiwiri
Amboina 105
Tel : 717-8052

Kinderen op Bonaire volgen van hun vierde t/m hun twaalfde jaar basisonderwijs.

Basis- | Kleuteronderwijs

Kolegio Strea Briante openbare school
Hanchi Amboina 2c
Antriol Pariba
Bonaire, Caribisch Nederland
Telefoon: 00599-7176380
Email: streabriante@stichtingoob.com

Kolegio Rayo di Solo
Hanchi Amboina 2
Antriol Pariba
Bonaire, Caribisch Nederland
Telefoon: 00599-7178607
Telefoon: 00599-7174440
Email: rayodisolo@stichtingoob.com

Kolegio Kristu Bon Wardador
Kaya Avelino J.Cecilia 56
Tel : 717-4556

Kolegio Papa Cornes
Kaya Leiden #30
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland
Telefoon:    +599 717-4277
E-Mail:         adm.sapc@rksbonaire.org

Kolegio San Bernando
Kaya Maria Hellmund Boom 1
Tel :  717-3955
Website: www.kolegiosanbernardo.com

Basisschool De Pelikaan
Website : www.pelikaanschool.com

Op de scholengemeenschap Bonaire kunnen kinderen van 12 jaar t/m 18 jaar voortgezet onderwijs volgen op verschillende niveaus.

Scholengemeenschap Bonaire ( SGB )
Kaya Frater Odulfinus z/n
Tel :  717 – 8120  ( Junior College, VMBO/pro, MBO )
Tel : 717 – 7341 ( Havo/VWO )
Website : www.sgbonaire.com

Bonaire heeft een prima MBO

SGB – MBO
Kaya Korona 4
Kralendijk – Bonaire
Caribisch Nederland

(+599) 717 8120
ext. 141 of ext. 164

www.mbobonaire.com
secretariaat.mbo@sgbonaire.com

Daarnaast biedt FORMA onderwijs aan volwassenen die niet de kans hebben gehad om onderwijs te volgen en/of in omstandigheden verzeild geraakt zijn die het moeilijk maken om een vorm van onderwijs af te kunnen ronden. FORMA richt zich op vier verschillende groepen:

  • Analfabeten en laaggeletterden; mensen dus niet kunnen lezen en/of schrijven of moeite hebben met lezen en schrijven.
  • Jong volwassenen; jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar die geen startkwalificatie hebben.
  • Werklozen; volwassenen in de leeftijd van 25 tot en met 50 jaar die niet actief participeren aan de arbeidsmarkt van Bonaire en afhankelijk zijn van de onderstand.
  • Beroepsbevolking; werkende volwassenen die behoefte hebben aan bijscholing en deskundigheidsbevordering.

Fundashon FORMA
Kaya L.D. Gerharts 15
Tel: 717-6949
Fax: 717-6940
www.fundashonforma.com

Deel dit artikel